Gemeente Overijse

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de gemeenteraad. Elke zes jaar wordt een gemeenteraad volledig vernieuwd. De leden worden rechtstreeks verkozen door de gemeenteraadskiezers. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners. Overijse telt 27 gemeenteraadsleden.

 

 

De huidige gemeenteraad werd geïnstalleerd op 2 januari 2013. De bestuursmeerderheid wordt gevormd door een coalitie van OV2002 - N-VA - CD&V (13 leden) en Open vld (5 leden). In de oppositie zetelen Plus (7 leden) en GROEN (2 leden).

 

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk, maar moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat of als de gemeenteraad, met twee derde van de aanwezige leden, hiertoe beslist. Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen, je mag evenwel niet tussenkomen.


De agenda en de notulen, voorzover de openbaarheidswetgeving dit toelaat, kan je hieronder nalezen.

 


Contact