Gemeente Overijse

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in jouw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kan er worden gebouwd, hoe hoog en hoe uitgebreid, …

Een RUP is dus een plan dat de toekomst van een gebied of wijk bepaalt. Alle toekomstige ontwikkelingen, binnen welke termijn ook, zullen aan dit plan getoetst worden.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Deze gemeentelijke RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Door het opmaken van een RUP concretiseert de gemeente Overijse haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's zullen mettertijd de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen.

Je kan de voor Overijse geldende RUP's inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening.


Contact

 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  08u00 tot 12u00
  14u00 tot 16u00

  Meer openingsuren

Gerelateerde inhoud