Gemeente Overijse

Navigatie

Asbest

Asbest werd in het begin van de 20e eeuw beschouwd als een wondermateriaal: deze, volledig natuurlijke, minerale vezel was sterk, elektrisch en akoestisch isolerend, bestand tegen chemicaliën en tegen weer en wind. En bovendien goedkoop.

 

Ondertussen weten we al langer dat er aan de slijtage en bij verwering van asbest een niet te onderschatten gezondheidsrisico verbonden is.

 

Particulieren zullen in de praktijk vooral te maken krijgen met asbest als dakbedekking of gevelbekledingsmateriaal (asbestcementplaten of asbestcementleien).

 

Veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

 

Met asbest moet je voorzichtig omspringen. Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Daarom zijn asbesthoudende toepassingen niet meer te koop.

Asbest is een gemakkelijk te ontginnen en goedkoop natuurlijk mineraal. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels, die hittebestendig, sterk, onbrandbaar, slijtvast, isolerend en gemakkelijk te bewerken zijn. Het is dus niet vreemd dat het tot 1998 regelmatig gebruikt werd voor bijvoorbeeld cementen golfplaten, dak- en gevelleien of bloembakken.

Als er rond je huis nog asbest voorkomt is dat geen reden tot paniek, maar je moet er voorzichtig mee omspringen.

 

Waarvoor werd asbest gebruikt?

 

Tot eind vorige eeuw werd in vele, ook alledaagse, producten asbest verwerkt. Dit zijn maar enkele voorbeelden:

 • strijkplanken
 • strijkijzeronderzetters
 • golfplaten
 • remblokjes
 • vloerbedekking
 • asbakken
 • isolatiemateriaal
 • bloembakken
 • (dak)leien
 • afvoerbuizen
 • goten
 • gasmaskers
 • laboratoriummateriaal

 

Zijn er verschillende soorten asbest?

 

Er zijn twee categorieën: hechtgebonden en ongebonden asbest.

 • Hechtgebonden betekent dat de asbestvezels vastzitten in andere stoffen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij asbestcement (golfplaten, leien, buizen). Zolang dat in goede staat is, komen er geen vezels vrij.
 • Ongebonden asbest is min of meer los verwerkt in asbestkoord rond leidingen en in isolatie rond verwarmingselementen. De vezels komen gemakkelijk vrij als het materiaal verslijt of bewerkt wordt.

 

Wanneer komen asbestvezels vrij?

 

Je loopt geen gevaar door naar asbest te kijken of het aan te raken. Als het materiaal in goede staat is, zitten de vezels stevig vast.

Het wordt pas gevaarlijk wanneer je het asbest bewerkt en beschadigt. Dan kan je de vezels losmaken. Zagen, slijpen, snijden, schuren, boren of afspuiten onder hoge druk van asbesthoudend materiaal moet je vermijden. Ook als asbest zich in ongebonden toestand bevindt of als het materiaal in slechte staat verkeert, kunnen er gemakkelijk vezels vrijkomen.

 

Wat zijn de risico's?

 

De asbestvezels kunnen splitsen in kleine, niet met het blote oog waarneembare vezels. Die komen in de lucht terecht en zo kan je ze inademen. Ze kunnen ernstige ziekten veroorzaken, zoals asbestose en longkanker.

 

Hoe asbest verwijderen?

 

Als je thuis ergens asbesthoudend materiaal aantreft, moet je nagaan of er asbestvezels kunnen vrijkomen. Je moet asbest niet altijd onmiddellijk verwijderen. Soms is het beter dat je het ongemoeid laat.

 • Hechtgebonden asbest kan je beter laten zitten. Dit materiaal levert immers geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt.
  Als je hechtgebonden asbest wil verwijderen, kan je dat in vele gevallen zelf doen. Zolang je rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen zijn de risico's zeer klein.
 • Bij ongebonden asbest moet je maatregelen nemen als het materiaal niet afgeschermd is. Je mag zelf geen ongebonden asbest verwijderen. Hiervoor moet je professionele hulp inroepen.

 

Waar moet je naartoe met asbestafval?

 

Op het containerpark staan speciale containers voor de inzameling van asbest in gebonden toestand. Voor asbest in ongebonden toestand moet je een erkende verwerker raadplegen. De lijst vind je via de link hieronder.

http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx

 

Mag je asbesthoudende daken reinigen?

 

Omdat asbesthoudende daken weerbestendig zijn, hebben ze vaak een respectabele ouderdom.

Ze zijn dus nogal eens met mossen bedekt. Soms wil men dergelijke daken reinigen.

Het ontmossen of reinigen van asbestcement daken, met een hogedrukreiniger of met

straalmiddelen, is echter uitdrukkelijk verboden in de milieuwetgeving.

 

Uit luchtmetingen blijkt dat er bij dergelijke werken grote hoeveelheden asbestvezels vrijkomen.

Sommige dakreinigers beweren dat zij een systeem gebruiken waarbij ze met lage druk reinigen

en/of een ingekapseld toestel gebruiken.

 

Deze ondernemingen claimen dat er bij hun reinigingstechniek geen hoge concentraties asbestvezels vrijkomen.

Dergelijke bewering dienen ze dan redelijkerwijze te kunnen staven door het voorleggen van analyseresultaten van luchtmetingen, uitgevoerd tijdens de reinigingswerken door een hiervoor erkend labo.

 

Analyseresultaten die deze beweringen staven werden echter nog nooit aan de overheid voorgelegd.

 

Ook is niet altijd duidelijk wat deze ondernemingen verstaan onder "lage druk".

Het verwijderen van de moslaag bij atmosfeerdruk zal waarschijnlijk niet tot het gewenste visuele resultaat leiden. En ook dan moet men volgens de milieuwetgeving altijd de garantie kunnen geven dat er geen noemenswaardige milieuvervuiling optreedt door het vrijkomen van asbest.

 

De OVAM beveelt aan dat men het dak ongemoeid laat ofwel de volledige dakbedekking verwijdert. Reinigen met hoge druk is verboden!

 

Laat je dus niet verleiden door firma's die huis-aan-huis een dakreiniging aanbieden aan een voordelig prijsje. Je stelt jezelf en je buurt bloot aan een niet te onderschatten gezondheidsrisico, ook al beweren deze aannemers dikwijls het tegendeel.

 

Meer info:

De brochure 'Asbest in en om het huis' te downloaden via http://publicaties.vlaanderen.be .

Document 'Leidraad asbest' te downloaden op www.ovam.be via de link publicaties.

 

Contact