Gemeente Overijse

Navigatie

Geluidsnormen

Wat?

 

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De gehele regelgeving is er niet alleen om overlast te beperken, maar ook om gehoorschade te voorkomen.

 

Over welke muziekactiviteiten gaat het (niet)?

 

Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd's, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privé-domein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen echter wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).

 

Drie geluidsniveaus

In de regelgeving wordt de volgende logica gehanteerd:

hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Om die reden wordt gewerkt met drie geluidsniveaus. Ieder geluidsniveau heeft zijn eigen verplichtingen. Hieronder zetten we ze alle drie op een rijtje:

 

1) Muziekactiviteiten met een maximaal niveau van 85 dB(A) LAeq,15min

 

Muziek die stiller is dan een gemiddelde van 85 dB, gemeten over 15 minuten, vind je bv. in een praatcafé of restaurant, waar de muziek louter als achtergrond dient. Vanaf het moment dat de muziek meer prominent aanwezig is, en zeker vanaf het moment dat het geluidsvolume een 'dansbaar' niveau haalt, overschrijdt het gemiddelde volume meestal de 85 dB. Ook liveoptredens gaan bijna altijd luider dan het gemiddelde van 85 dB. Een onversterkt drumstel waarop stevig wordt gespeeld, overschrijdt dit volume in de meeste gevallen gemakkelijk.

 

Welke maatregelen moet je nemen?

 

Je hoeft het geluid niet te meten, en je hoeft geen maatregelen te nemen voor gehoorbescherming.

 

 

2) Muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15 minuten, met een maximaal niveau van 95 dB(A) LAeq,15 minuten

 

Muziek die luider is dan 85 dB(A) LAeq,15 minuten maar gemiddeld over een kwartier niet boven de 95 dB gaat, vind je bv. in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een 'gewoon' praatcafé, bij kleine fuiven, bij dansoptredens en bij live-concerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes zoals theaterzalen.

 

Welke maatregelen moet je nemen?

 

Je vraagt de nodige toelating aan of je doet een melding.
Bovendien neem je nog volgende bijkomende maatregelen:
• Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
• Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

 

 

3) Muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) LAeq, 15 minuten, met een maximaal niveau van 100 dB(A) LAeq, 60 minuten

 

Deze geluidsniveaus vind je bv. bij rockconcerten, grote fuiven en discotheken.
Ook pop- of rockconcerten in kleine zalen vallen hier meestal onder.

 

Welke maatregelen moet je nemen?

 

Je vraagt de nodige toelating of vergunning aan.
Bovendien neem je nog volgende bijkomende maatregelen:
• Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
• Je registreert of 'logt' ook het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. Je houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
• Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
• Je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.
• Zalen of cafés die beschikken over een permanente geluidsinstallatie en een klasse 2-vergunning hebben, laten een geluidsplan opmaken.

 

Geluidsmeter lenen bij de gemeente

 

Teneinde organisatoren van fuiven en evenementen op het grondgebied van Overijse te ondersteunen in het respecteren van de (nieuwe) geluidsnormen, voorziet de gemeente een geluidsmeter conform de nieuwe wetgeving die gratis kan uitgeleend worden.

 

Contact