Gemeente Overijse

Sportraad

De sportraad Overijse vertegenwoordigt een 50-tal sportverenigingen. De raad heeft tot doel het sport- en recreatiegebeuren te bevorderen voor alle inwoners en sportverenigingen van de gemeente. De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk sportbeleid, stimuleert het overleg en de samenwerking tussen alle betrokken sportactoren en biedt ondersteuning aan de aangesloten verenigingen. Sportverenigingen die aansluiten bij de sportraad, worden stemgerechtigd lid van de algemene vergadering (2 vergaderingen per jaar).

 

De algemene vergadering verkiest uit haar leden een raad van bestuur ( 5 vergaderingen per jaar). Het dagelijks bestuur coördineert de werking en de organisatie van de sportraad (3 vergaderingen per jaar).


Contacteer: 
Charlier William

Eeuwfeestplein 1

3090 Overijse
02 686 90 20
sportraad@overijse.be

www.sporeo.be

 

Verslagen:

Algemene Vergadering 20 februari 2017

Algemene Vergadering 15 december 2014

Algemene Vergadering 16 juni 2014
Algemene Vergadering 16 december 2013
Algemene Vergadering 1 oktober 2013
Algemene Vergadering 17 juni 2013 
Algemene Vergadering 18 maart 2013 

 

Overzicht:
Verenigingen en contactgegevens