Gemeente Overijse

Navigatie

Dikketruiendag

Wat?

 

De dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook na de actiedag op een structurele wijze aangehouden kunnen worden.
Deze campagne richt zich vooreerst naar het onderwijs. Dat belet natuurlijk niet, dat je ook thuis of op het werk kan meedoen.

 

Thuis

 

Je kan thuis heel wat energie besparen, zonder in te boeten aan comfort. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

Nood aan wat inspiratie voor concrete acties? www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag

 

 

Op school

 

Deze campagne richt zich vooral naar het onderwijs. Scholen vallen op met kleurrijke mutsen, lange sjalen of superdikke truien. Ze maken warme soep of warme choco, doen aan dans, fitness, aerobic… en hun verwarming gaat één of meer graden naar beneden.

 

Op het werk

Door een aantal eenvoudige ingrepen op kantoor kan er heel wat CO2 bespaard worden. Bedrijven kunnen voor informatie over lopende energiecampagnes en –initiatieven terecht op de website van het Vlaamse Energieagentschap.

 

Waarom?

 

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste dikketruiendag. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen. De dikketruiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.

 

Gemeente Overijse

 

Traditioneel nemen heel wat scholen in Overijse deel aan de dikketruiendag. De gemeente Overijse is dan ook zeer fier dat zij massaal mee willen helpen om de CO2 uitstoot te verminderen

Contact