Gemeente Overijse

Navigatie

Milieuzorg Op School (MOS)

Een belangrijke speerpunt in de milieu-educatie van onze gemeente is het project Milieuzorg Op School (kortweg MOS), dat in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant op bijna alle scholen in Overijse loopt. Indien mogelijk draagt ook de gemeentelijke Omgevingsdienst graag een steentje bij.

 

Wat betekent Milieuzorg Op School?

Milieuzorg Op School betekent met alle betrokkenen 'werken aan een milieuvriendelijke school'. De MOS-thema's zijn afvalpreventie, energie, water, verkeer en natuur op school.


Wat is een milieuzorgsysteem op school?

Een milieuzorgsysteem op school is een samenhangend geheel van maatregelen waardoor zowel leerlingen, schoolpersoneel als ouders inzicht kunnen verwerven in de effecten van de schoolwerking op het milieu en de manier waarop ze die kunnen beheersen en verminderen. Het project MOS wil dus vooral een antwoord bieden op de vraag 'hoe basisscholen nu precies hun afval kunnen verminderen, energie kunnen besparen, waterverspilling kunnen voorkomen, milieuvriendelijke materialen kunnen gebruiken, enz...' Een 'milieuzorgsysteem op school' richt zich naar alle betrokkenen in de school.

 

Contact