Gemeente Overijse

Navigatie

Waterlopen

Wonen langs een waterloop

Mensen wonen graag aan het water, en onze gemeente heeft in o.a. de Ijsevallei en de Lanevallei heel wat inwoners die aan het water wonen. Een beek of een riviertje achter de woning maakt een tuin uniek. We staan er zelden bij stil dat die waterlopen ook onderhouden moeten worden. Dat dagelijks beheer is een gezamenlijke taak van verschillende besturen.


Brochure Provincie

De provincie Vlaams-Brabant draagt zorg voor bijna 1.000 kilometer beken. Met alle mensen die langs die beken wonen of werken wil de provincie goede afspraken maken door hen te informeren over:

  • Onderhoud
  • Schoonmaak
  • Toegankelijkheid
  • Rattenbestrijding
  • Overstromingen
  • Bouwvergunningen

Contact