Gemeente Overijse

Navigatie

Atlas der Buurtwegen

De Atlas der Buurtwegen geeft per gemeente de wegen, buurtwegen en kerkwegels aan. Na de wet van 10 april 1841 werden zij in de loop van de jaren vijftig van de 19de eeuw per gemeente aangemaakt. Men wilde een inventarisatie maken van alle openbare wegen en van 'private wegen met openbare erfdienstbaarheid'. Elke weg kreeg er een eigen nummer. Latere wijzigingen, zoals nieuwe, verplaatste of verdwenen wegen, werden niet op de kaarten zelf aangeduid, maar werden gepubliceerd op aparte leggers of in gemeenteraadsbesluiten. De kaarten vormen nu een belangrijk historisch document dat de toestand van het landschap van rond 1840 schetst.

Buurtwegen kunnen gemaakt, gewijzigd en geschrapt worden door een gemeenteraadsbesluit dat moet goedgekeurd worden door de deputatie.

 

Je kan de Atlas der Buurtwegen inkijken op de dienst Publieke Ruimte of hem digitaal raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

 

KMBT_C654e Q76

Fragment uit de Atlas der Buurtwegen van Overijse - Voormalige dorpskern van het gehucht Terlanen.

Contact

Gerelateerde inhoud