Gemeente Overijse

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De Gecoro geeft adviezen op vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, als gevolg van een wettelijke procedure (bijvoorbeeld bij de opmaak van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen), of op eigen initiatief.

De Gecoro is samengesteld uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen...).

De Gecoro vergadert drie keer per jaar.


Contacteer:

Paul Nuyts
Schransdreef 59
3090 Overijse
0479 72 01 75

paul.nuyts1@telenet.be

 

Verslagen:

Algemene Vergadering 7 mei 2019

Algemene Vergadering 26 april 2018

Algemene Vergadering 17 april 2018

Algemene Vergadering 23 januari 2018

Algemene Vergadering 7 november 2017

Algemene Vergadering 5 september 2017

Algemene Vergadering 27 juni 2017

Algemene Vergadering 8 november 2016

Algemene Vergadering 6 september 2016

Algemene Vergadering 10 januari 2016

Algemene Vergadering 28 juni 2016

Algemene Vergadering 20 oktober 2015

Algemene Vergadering 8 oktober 2015

Algemene Vergadering 8 juni 2015

Algemene Vergadering 12 januari 2015

Algemene Vergadering 1 april 2014

Algemene Vergadering 25 maart 2014

Algemene Vergadering 7 oktober 2013 

Algemene Vergadering 20 juni 2013

Algemene Vergadering 6 juni 2013

Algemene Vergadering 30 mei 2013

Algemene Vergadering 5 maart 2013

Algemene Vergadering 18 februari 2013