Gemeente Overijse

Navigatie

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.

Dat wil zeggen dat de echtgenoten na een echtscheiding fiscaal als alleenstaanden zullen worden beschouwd.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de "scheiding van tafel en bed" en een "echtscheiding".

 

De scheiding van tafel en bed is een gerechtelijke procedure die het huwelijk niet beëindigt, maar die de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten afzwakt.

 

Gevolgen:

 • De plicht tot samenwonen vervalt.
 • De goederen worden gescheiden.
 • De belastingen worden op dezelfde manier ingevorderd als bij de echtscheiding.

De vordering tot scheiding van tafel en bed kan worden omgezet in een vordering tot echtscheiding en worden opgeheven door verzoening.

 

Er zijn twee verschillende vormen van echtscheiding:

 • Echtscheiding door onderlinge toestemming is gebaseerd op een onderling akkoord van de echtgenoten op alle punten.
 • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting : drie varianten
  • De ontwrichting met alle wettelijke middelen bewijzen: De rechter spreekt de echtscheiding uit wanneer hij vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
  • De gezamenlijke aanvraag tot echtscheiding: Bij een gezamenlijke aanvraag tot echtscheiding is de onherstelbare ontwrichting bewezen na een feitelijke scheiding van meer dan zes maanden.
  • De eenzijdige aanvraag tot echtscheiding: Wanneer één enkele echtgenoot de echtscheiding aanvraagt, is de onherstelbare ontwrichting bewezen na een feitelijke scheiding van meer dan een jaar.

 

Bij alle vormen van echtscheiding hebben de partijen na de betekening van de uitspraak één maand de tijd om in beroep te gaan.

 

Voor meer informatie over de echtscheiding raadpleeg je het best een advocaat of een notaris.

Begeleiding bij echtscheiding en gratis juridisch advies kan je ook bekomen bij het CAW- Onthaal Tervuren.

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren