Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 21 maart 2017

Openbaar


Normaal

  1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 februari 2017 (GR/2017/0032)
  2. Bekrachtiging van de vervanging van de gemeentesecretaris bij afwezigheid of verhindering in de periode van 1 februari 2017 tot 21 maart 2017 (GR/2017/0033)
  3. Aanstelling vervangers van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder bij afwezigheid of verhindering (GR/2017/0034)
  4. Overheidsopdracht in het kader van de concessie met de nv Aquafin 'Sanering centrum zuid': kennisgeving dossier, bestek, plannen en indicatieve raming (904 779,09 euro incl. btw) (GR/2017/0026)
  5. Goedkeuring dading 'GEN-project-aanleg van een 3e en 4e spoorlijn 161 tussen Hoeilaart en Terhulpen' - Hoeilaartsesteenweg tussen kruispunt Koninginnelaan en Terhulpensesteenweg, Koninginnelaan en Fazantenlaan (GR/2016/0008)
  6. Goedkeuring van de akte 'verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de rooilijn door NV Canvas, ingevolge een beslissing van de deputatie - Alf. Moerenhoutstraat 54-56 (GR/2017/0030)
  7. Goedkeuring authentieke akte verkoop woning te 3090 Overijse, Fazantenlaan 10, voor twee/derde aan de heer Luis Alberto Delgado Naranjo en zijn echtgenote mevrouw Elba Eudocia Soledad Silva Carvajal en voor een/derde aan de heer Luis Rene Delgado Silva (GR/2017/0027)
  8. Kennisneming van de besluiten van de brandweerzoneraad Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 14 december 2016 en 25 januari 2017 (GR/2017/0029)

 

Contact