Gemeente Overijse

Navigatie

Agenda gemeenteraad

De zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn heeft plaats op dinsdag 20 oktober 2020 om 20 uur en wordt via videoconferentie georganiseerd en er wordt online gestemd.

 

Burgers en pers kunnen de zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn eveneens bijwonen indien gewenst. Dit kan op twee manieren: 

 • Via de aanbevolen digitale manier: volg de zitting via Zoom. 
 • In A.C. De Vuurmolen, mits het respecteren van de richtlijnen rond voldoende afstand houden.

Indien je de zitting van de gemeenteraad wilt bijwonen, laat het dan vóór maandag 19 oktober 2020 (17u) weten via info@overijse.be.

Nadien wordt de nodige praktische informatie bezorgd aan de geïnteresseerden.

Het zittingsverslag (audio-opname) wordt achteraf op de website van de gemeente gepubliceerd.

De agenda vind je hier.


Bijkomende agenda gemeenteraad 20 oktober 2020


Openbaar

Normaal

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 15 september 2020 (GR/2020/0182)
 2. COVID-19 - Kennisneming stand van zaken dienstverlening en acties van het lokaal bestuur tijdens de Coronacrisis en bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester (GR/2020/0160)
 3. Goedkeuring van de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst met De Lijn met betrekking tot het derdebetalersysteem binnen de gemeentegrenzen (GR/2020/0061)
 4. Goedkeuring van het dossier Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) Hagaardbosweg/Kalfsborre (GR/2020/0179)
 5. Goedkeuring tracé wegenis voor het dossier 'Site Solheide' (GR/2020/0185)
 6. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, de wijziging van voorwerp (doel), de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 8 december 2020 (GR/2020/0181)
 7. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS op 8 december 2020 (GR/2020/0178)
 8. Kennisneming van het jaarverslag 2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale (GR/2020/0166)
 9. Aanduiding van een effectief lid en plaatsvervangend lid in het beheerscomité van de Interlokale vereniging Scholengemeenschap Brussel-Vlaams Brabant voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2020/0184)
 10. Goedkeuring van het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 van de gemeentelijke basisschool Overijse-centrum (GR/2020/0165)
 11. Goedkeuring vastleggen van capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2021-2022 voor de gemeentelijke basisschool Overijse-centrum (GR/2020/0183)

Extra

 1. Aanvullend agendapunt 01- Verkeersveiligheid Stationsplein en J. Bt. Dekeyserstraat (GR/2020/0192)
 2. Aanvullend agendapunt 02- Bijkomende steunmaatregelen n.a.v. COVID-19 (GR/2020/0193)
 3. Aanvullend agendapunt 03- BE-Alert (GR/2020/0194)
 4. Aanvullend agendapunt 04- Werking van de gemeenteraadsleden (en bij uitbreiding de OCMW-raadsleden) (GR/2020/0196)
 5. Aanvullend agendapunt 05- Mobiliteit Esdoornenlaan (GR/2020/0197)
 6. Aanvullend agendapunt 06- Geluidsschermen E411 (GR/2020/0198)
 7. Aanvullend agendapunt 07- Speelpleinen Jezus-Eik (GR/2020/0199)

 


Bijkomende agenda gemeenteraad 15 september 2020

 

Openbaar

Normaal

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 11 augustus 2020 (GR/2020/0153)
 2. Opheffing van de beslissing van 17 april 2020 en goedkeuring van de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de crisis coronavirus COVID-19 en goedkeuring van het nieuwe kader voor vergaderingen van de lokale bestuursorganen tijdens de corona COVID-19 crisis (GR/2020/0168)
 3. COVID-19 - Kennisneming stand van zaken dienstverlening en acties van het lokaal bestuur tijdens de Coronacrisis (GR/2020/0159)
 4. Kennisneming aanstelling van een vervanger van de voorzitter van de gemeenteraad en delegatie van de handtekenbevoegdheid door de voorzitter van de gemeenteraad (GR/2020/0150)
 5. Goedkeuring van de akte 'kosteloze grondafstand aan de gemeente Overijse om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de voorziene rooilijn - Jos. Kumpsstraat (GR/2020/0140)
 6. Goedkeuring van de akte 'kosteloze grondafstand aan de gemeente Overijse om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de voorziene rooilijn - Duivenstraat en Vossestraat (GR/2020/0142)
 7. Goedkeuring tracé wegenis van het project 'Jagersstraat' (GR/2020/0164)
 8. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Klimaatproject Sociale Energierenovaties (GR/2020/0138)
 9. Goedkeuring van het reglement tot erkenning van opvanginitiatieven (GR/2020/0130)
 10. Goedkeuring van het reglement tot toekenning van een subsidie bij renovatie van een handelspand (GR/2020/0155)
 11. Goedkeuring van het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken voor 2020-2025 (GR/2020/0163)
 12. Kennisneming van het opvolgingsrapport over het 1ste semester van 2020 met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025 voor gemeente en OCMW (GR/2020/0147)
 13. Goedkeuring maatregelen voor het personeel naar aanleiding van sectoraal akkoord 2020 voor de lokale besturen (GR/2020/0148)
 14. Goedkeuring van het reglement occasioneel telewerk toegevoegd als bijlage aan het arbeidsreglement (GR/2020/0157)
 15. Goedkeuring van het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 van de gemeentelijke basisschool Jezus-Eik (GR/2020/0156)
 16. Goedkeuring van het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 van de gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis (GR/2020/0158)

Extra

 1. Aanvullend agendapunt 01 - Werken Alf. Moerenhoutstraat (GR/2020/0170)
 2. Aanvullend agendapunt 02 - Verenigingsleven (GR/2020/0171)
 3. Aanvullend agendapunt 03 - RUP 11 (GR/2020/0172)
 4. Aanvullend agendapunt 04 - Asielcentrum Terlanen (GR/2020/0174)
 5. Aanvullend agendapunt 05 - Stand van zaken Begijntjesbad (GR/2020/0175)
 6. Aanvullend agendapunt 06 - Mobiliteit Esdoornenlaan (GR/2020/0176)
 7. Aanvullend agendapunt 07 - Geluidsschermen E411 (GR/2020/0177)

 


Contact