Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 20 juni 2017

Openbaar

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 30 mei 2017 (GR/2017/0079)
 2. Kennisneming ontslag Elisa Stuckens als gemeenteraadslid (GR/2017/0035)
 3. Eedaflegging en aanstelling van Lieven Bennekens als nieuw gemeenteraadslid (GR/2017/0036)
 4. Goedkeuring reglement renovatie handelspanden (GR/2017/0070)
 5. Goedkeuring van het bijzonder bestek voor de overheidsopdracht 'De realisatie van het publiek-privaat project 'Solheide' te Overijse (GR/2017/0074)
 6. Goedkeuring van de akte 'verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de rooilijn door mevrouw Hilda Van der Veken, mevrouw Marleen Van der Veken en mevrouw Ann Van der Veken ingevolge een verkavelingsvergunning - Witherendreef (GR/2017/0066)
 7. Goedkeuring nieuwe concessievoorwaarden cafetaria zwembad gelegen te 3090 Overijse, Begijnhof 9 (GR/2017/0068)
 8. Goedkeuring verkoop en ontwerp verkoopakte van een woongelegenheid in Woonproject Maleizen, gelegen te 3090 Overijse, Blauwendries 6 bus 2.2 (GR/2017/0069)
 9. Goedkeuring overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor periode 2017-2019 (GR/2017/0078)
 10. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst HORIZON+, inclusief financiële nota (GR/2017/0073)
 11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) (GR/2017/0076)
 12. Goedkeuring van beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs (GR/2017/0064)
 13. Opheffing van de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2012 houdende de gemeentelijke basisschool Jezus-Eik: vastleggen capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes en vastlegging capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes voor de gemeentelijke basisschool Jezus-Eik en dit voor het schooljaar 2018-2019 (GR/2017/0083)
 14. Vaststelling budgetwijziging 2017/1 (GR/2017/0071)
 15. Vaststelling tussentijdse aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (GR/2017/0072)
 16. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de statutaire buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale op 6 september 2017 (GR/2017/0082)
 17. Kennisneming van de besluiten van de brandweerzoneraad Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 3 mei 2017 (GR/2017/0081)
 18. Akteneming ontslag van Lieven Bennekens als OCMW-raadslid en kennisneming eedaflegging van Beatrijs Vanderlinden als nieuw OCMW-raadslid (GR/2017/0084)
 19. Akteneming ontslag van Pieter De Man als OCMW-raadslid en kennisneming eedaflegging van Sielke De Mecheleer als nieuw OCMW-raadslid (GR/2017/0085)
 20. Akteneming ontslag van Siel Olbrecht als een OCMW-raadslid, kennisneming van de voordrachtsakte van een kandidaat werkend lid en een kandidaat-opvolger voor de OCMW-raad en het onderzoek van de geloofsbrieven (GR/2017/0086

Extra


     21. Aanvullend agendapunt - GRUP 06 Maleizen (GR/2017/0087)

     22. Aanvullend agendapunt - Nieuwe burgemeester (GR/2017/0088)

 


Besloten

 1. Gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen: kennisneming van de samenstelling schoolraad 2017-2021 (GR/2017/0037)


Contact

 • Algemeen secretariaat en archief

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  08u00 tot 12u00
  17u30 tot 19u30

  Meer openingsuren