Gemeente Overijse

Welke herstellingen zijn ten laste van de huurder en welke ten laste van de verhuurder tijdens de huurperiode?

Als er gebreken ontstaan in de huurwoning tijdens de huurperiode betekent dit niet automatisch, dat de huurder hiervoor aansprakelijk is. De wetgeving is immers niet duidelijk over welke herstellingen ten laste van de huurder en de verhuurder zijn.

De wet voorziet wel dat de verhuurder het gehuurde goed in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is. Dit betekent dat de verhuurder alle nodige herstellingen moet uitvoeren, behalve het 'normale onderhoud'. Bovendien moet de verhuurder ervoor zorgen dat de woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. Enkel kleine herstellingen en onderhoudswerken zijn ten laste van de huurder.

 

Enkele voorbeelden:

 • Herstellingen door normale slijtage en overmacht zijn ten laste van de verhuurder:
  Schade aan het dak door ouderdom of storm; barsten of scheuren in de muur; verouderde keukentoestellen; een kapotte verliesstroomschakelaar; een lekkende dakgoot;  losgekomen voegwerk; geurhinder door een kapot putdeksel; condens, damp of stof tussen het dubbel glas; …
 • Herstellingen die moeten gedaan worden doordat het goed niet in goede staat was afgeleverd door de verhuurder zijn ten laste van de verhuurder.
 • Kleine herstellingen zijn ten laste van de huurder:
  Een defect lampje van een keukentoestel; een defecte of gesmolten elektrische zekering ; een lekkende kraan; een defecte lamp;  een kapotte brievenbus; …

 

De huurder is eveneens verplicht alle schade te herstellen die door hem is veroorzaakt:

Glas- of tegelbreuk door er tegen te stoten; verloren sleutels; gebarsten spiegel; loshangende plinten door er tegen de stoten; vorstschade aan de verwarmingsinstallatie of  leidingen; een loskomende radiator door er op te zitten; verstopping van leidingen door haren, etensresten, olie of vetten; versleten silicone rond het lavabo, bad, douche en gootsteen; …

 

De huurder is ook verplicht om de verwarmingstoestellen op gas tweejaarlijks of de verwarmingstoestellen op stookolie jaarlijks te laten onderhouden door een erkend vakman. Dit geldt ook voor de schoorsteen. Indien de toestellen vervangen of gerepareerd moeten worden is dit een verplichting van de verhuurder tenzij  de huurder zijn verplichtingen niet is nagekomen. Dat kan de huurder met een attest bewijzen.

 

Vocht en schimmelproblemen in de woning die ontstaan zijn door condens, dus door te weinig te verluchten, zijn ten laste van de huurder. Vochtschade door opstijgend of insijpelend vocht is ten laste van de verhuurder.

 

Ongeacht of de gebreken ten laste van de huurder of de verhuurder zijn, heeft de huurder een meldingsplicht. Zodra gebreken vastgesteld worden, maakt de huurder onmiddellijk een lijst met alle gebreken en verwittigt de verhuurder telefonisch en schriftelijk (aangetekend). De verhuurder heeft een herstelplicht vanaf het moment dat hij verwittigd is. Wordt de verhuurder niet verwittigd en verergeren daardoor de gebreken, dan kan de huurder hiervoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden (bv. vochtschade door een kapot dak).

 

Bereik je geen overeenstemming met je verhuurder of huurder? Heb je vragen over de herstelverplichting van een specifiek onderdeel van de woning? Neem dan contact op met de Huurdersbond of het Woonloket van je gemeente.

 

Contact Huurdersbond Leuven en Halle

Lidgeld 12,00 EUR/jaar

info-vlbr@huurdersbond.be

www.huurdersbond.be

 • Leuven: Vrije spreekuren – Tiensevest 106, 3000 Leuven  – do 9 tot 12 uur en 13 tot 15 uur
  t 016 25 05 14 – bereikbaar maandag 14 tot 16 uur; dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur
 • Halle: Enkel na afspraak – Auguste Demaeghtlaan 3, 1500 Halle – dinsdag 13.30 tot 19 uur en donderdag 11 tot 19 uur
  m 0497 64 54 46

 

Contact woonloket Overijse

De contactopname met het woonloket is gratis

Woensdag 8 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Donderdag op afspraak

 

Loket 3 – Administratief Centrum De Vuurmolen –  Begijnhof 17, 3090 Overijse

m 0476 96 38 23