Gemeente Overijse

Navigatie

Agenda OCMW-raad

De zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn heeft plaats op dinsdag 20 oktober 2020 om 20 uur en wordt via videoconferentie georganiseerd en er wordt online gestemd.

 

Burgers en pers kunnen de zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn eveneens bijwonen indien gewenst. Dit kan op twee manieren: 

 • Via de aanbevolen digitale manier: volg de zitting via Zoom. 
 • In A.C. De Vuurmolen, mits het respecteren van de richtlijnen rond voldoende afstand houden.

Indien je de zitting van de gemeenteraad wilt bijwonen, laat het dan vóór maandag 19 oktober (17u) weten via info@overijse.be.

Nadien wordt de nodige praktische informatie bezorgd aan de geïnteresseerden.

Het zittingsverslag (audio-opname) wordt achteraf op de website van de gemeente gepubliceerd.

De agenda vind je hier.


Bijkomende agenda raad voor maatschappelijk welzijn 20 oktober 2020


Openbaar

Normaal


 1. Goedkeuring notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 september 2020 (OCMW-raad/2020/0043)
 2. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS op 8 december 2020 (OCMW-raad/2020/0041)
 3. Kennisneming van het jaarverslag 2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale (OCMW-raad/2020/0039)

Extra

 1. Aanvullend agendapunt 01- Belang van de OCMW-raad (OCMW-raad/2020/0045)


Bijkomende agenda raad voor maatschappelijk welzijn 15 september 2020Openbaar

Normaal

 1. Goedkeuring notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 augustus 2020 (OCMW-raad/2020/0035)
 2. Kennisneming aanstelling van een vervanger van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en delegatie van de handtekenbevoegdheid door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad/2020/0033)
 3. Kennisneming eedaflegging en aanstelling van een opvolgend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (OCMW-raad/2020/0025)
 4. Aanduiding van de deskundige namens het OCMW van Overijse in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant (OCMW-raad/2020/0034)
 5. Goedkeuring van de hernieuwde partnerschapsovereenkomst met Voedselhulp Druivenstreek vzw (OCMW-raad/2020/0031)
 6. Kennisneming van het opvolgingsrapport over het 1ste semester van 2020 met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025 voor gemeente en OCMW (OCMW-raad/2020/0032)
 7. Goedkeuring van het reglement occasioneel telewerk toegevoegd als bijlage aan het arbeidsreglement (OCMW-raad/2020/0037)
 8. Goedkeuring maatregelen voor het personeel naar aanleiding van sectoraal akkoord 2020 voor de lokale besturen (OCMW-raad/2020/0036)

 

Extra

 1. Aanvullend agendapunt 01 - Aanbestedingsdossiers WZC Mariëndal (OCMW-raad/2020/0040)