Gemeente Overijse

Brandweerinterventies, gratis of betalend

De opdrachten van de brandweer zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2003. Deze opdrachten zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden, maar  omvatten een grote waaier aan noodinterventies.

 

 • Interventies bij brand en ontploffing
  De hoofdopdracht van de brandweer is het bestrijden van brand en de gevolgen van ontploffingen.
 • Technische hulpverleningswerkzaamheden
  Bij ongevallen speurt de brandweer naar slachtoffers, mensen en dieren, en bevrijdt ze. Ze maakt de openbare weg vrij na een ongeval en ze wordt ook opgeroepen om wespennesten te vernietigen.
 • Dringende medische bijstand
  Alle brandweermannen en brandweervrouwen in het korps zijn opgeleid tot ambulancier. Medische bijstand gebeurt zowel op de openbare weg als thuis.
 • Preventie
  Om de twee jaar wordt een opendeurdag georganiseerd. Het publiek leert er o.a. hoe gevaarlijk het is om een frituurpan te doven met water.
  Iedereen kan bovendien beroep doen op de brandpreventieadviseur die je tips geeft omtrent brandpreventie thuis.
 • Vervuiling
  De brandweer grijpt ook in bij vervuiling.
 • Overstromingen
  Bij overstromingen pompt de brandweer het water weg. De brandweer is ook verantwoordelijk voor de preventieve bescherming, voor het zetten van dijken en de hulpverlening aan de bevolking.
 • Telecommunicatie
  De brandweer installeert bij een interventie een commandopost op het terrein en, op aanvraag, het gemeentelijk coördinatiecentrum van de telecommunicatiemiddelen.
 • Internationale opdrachten
  Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken kan de brandweer optreden in het Detachement voor Interventie bij rampen in het buitenland (DICa-DIR) in het kader van B-Fast.
 • Preventieve opdrachten
  Op vraag van organisatoren of overheden kan de brandweer aanwezig zijn bij plaatselijke manifestaties die een gevoelig veiligheidsrisico inhouden.
 • Ondersteuning aan politie en justitie
  De brandweer biedt regelmatig logistieke steun aan de gerechtelijke autoriteiten en aan de politie.

 

 

Interventies die betalend zijn

 • Vrijmaken van de openbare weg waarvan de oorzaak niet te wijten is aan natuurelementen zoals overstroming, storm
 • Pompwerken ten gevolge van defecten aan de private installatie
 • Wespenverdelging
 • Dringende medische bijstand

 

Aard interventie

Prijs 2013

Personeel

werkdagen (per pers/per uur

42,00 EUR

Personeel

za, zo, feestdagen (suppl 100%)

42,00 EUR

Personeel

nachtprestaties (suppl 25%)

12,30 EUR

Afzetten inbraakalarm

209,80 EUR

Wespen

40,00 EUR

 

Gebruikte producten en materialen worden mee in rekening gebracht.