Gemeente Overijse

Navigatie

Brandweerinterventies

De opdrachten van de brandweer zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2003. Deze opdrachten zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden, maar omvatten een grote waaier aan noodinterventies.

 

 • Interventies bij brand en ontploffing
  De hoofdopdracht van de brandweer is het bestrijden van brand en de gevolgen van ontploffingen.
 • Technische hulpverleningswerkzaamheden
  Bij ongevallen speurt de brandweer naar slachtoffers, mensen en dieren, en bevrijdt ze. Ze maakt de openbare weg vrij na een ongeval en ze wordt ook opgeroepen om wespennesten te vernietigen.
 • Dringende medische bijstand
  Alle brandweermannen en brandweervrouwen in het korps zijn opgeleid tot ambulancier. Medische bijstand gebeurt zowel op de openbare weg als thuis.
 • Preventie
  Om de twee jaar wordt een opendeurdag georganiseerd. Het publiek leert er o.a. hoe gevaarlijk het is om een frituurpan te doven met water.
  Iedereen kan bovendien beroep doen op de brandpreventieadviseur die je tips geeft omtrent brandpreventie thuis.
 • Vervuiling
  De brandweer grijpt ook in bij vervuiling.
 • Overstromingen
  Bij overstromingen pompt de brandweer het water weg. De brandweer is ook verantwoordelijk voor de preventieve bescherming, voor het zetten van dijken en de hulpverlening aan de bevolking.
 • Telecommunicatie
  De brandweer installeert bij een interventie een commandopost op het terrein en, op aanvraag, het gemeentelijk coördinatiecentrum van de telecommunicatiemiddelen.
 • Internationale opdrachten
  Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken kan de brandweer optreden in het Detachement voor Interventie bij rampen in het buitenland (DICa-DIR) in het kader van B-Fast.
 • Preventieve opdrachten
  Op vraag van organisatoren of overheden kan de brandweer aanwezig zijn bij plaatselijke manifestaties die een gevoelig veiligheidsrisico inhouden.
 • Ondersteuning aan politie en justitie
  De brandweer biedt regelmatig logistieke steun aan de gerechtelijke autoriteiten en aan de politie.

 Sommige interventies zijn betalend. De precieze tarieven vind je hier.