Gemeente Overijse

Wooncomplex Maleizen: verkoop appartementen

De gemeente Overijse verkoopt vier appartementen in het wooncomplex Maleizen aan de Hoeilaartsesteenweg. Met de verkoops- en toewijzingscriteria krijgen mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning of over onvoldoende middelen beschikken om een bouwgrond te kopen, de kans om in eigen streek te blijven of te komen wonen.


Er wordt voorrang gegeven aan mensen met een lokale binding, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen: werken in Overijse of kinderen hebben die in de gemeente naar school gaan. Er is ook een inkomensgrens vastgelegd.

 

De eerste inschrijvingsperiode (15 juni - 20 juli) voor kandidaat-kopers is afgerond.

 

Nieuwe kandidaten kunnen zich inschrijven van 31 augustus tot en met 21 september. Eind september worden alle ingediende dossiers voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De dossiers worden dan beoordeeld op basis van de behaalde punten volgens de toewijzingscriteria.

 

 

Omschrijving

 • Het wooncomplex bestaat uit 48 woongelegenheden verdeeld over 8 gebouwen.
 • Het is omgeven door groen. Het is goed bereikbaar en ligt dicht bij scholen, winkels en het openbaar vervoer.
 • Elk appartement beschikt over een ruime woonkamer met een open ingerichte keuken, een terras, 2 of 3 slaapkamers, een ingerichte badkamer, 2 bergruimtes en een autostaanplaats in de garage.
 • De appartementen passen perfect binnen de hedendaagse woonfilosofie en staan garant voor kwaliteitsvol en toch betaalbaar wonen in een eigentijdse architectuur.

 

De appartementen

 • Appartement 1 - Blauwendries 2 Bus 2.01, duplex 1ste verdieping en dakverdieping

Verkooprijs: 236.360 EUR

Infofiche en plattegrond: klik hier

 

 • Appartement 2 – Blauwendries 6 Bus 1.01, gelijkvloers

Verkoopprijs: 221.920 EUR

Infofiche en plattegrond: klik hier

 

 •  Appartement 3 - Blauwendries 3 Bus 1.02, gelijkvloers

Verkooprijs: 224.200 EUR

Infofiche en plattegrond: klik hier

 

 •  Appartement 4 – Zadelbergheide 2 Bus 2.01, gelijkvloers

Verkoopprijs: 231.800 EUR

Infofiche en plattegrond: klik hier

 

 

 

Toewijzingsprocedure

 • Er wordt een openbare procedure gehouden, zodat alle geïnteresseerden gelijke kansen krijgen.
 • Een toewijzingscomissie zal de inschrijvingen/kandidaturen beoordelen op basis van de toewijzingscriteria. Deze criteria vind je in bijlage. 
 • De koop zal worden toegewezen aan de kandidaat die volgens de toewijzingscriteria het best gerangschikt is.
 • De toewijzingsprocedure verloopt als volgt (de tijdstabel is enkel richtinggevend en onder voorbehoud):
  • 31 augustus tot en met 21 september 2020: tweede inschrijvingsperiode voor kandidaat-kopers.
  • einde september 2020: een door het college van burgemeester en schepenen samengestelde jury zal de inschrijvingen beoordelen.
  • begin oktober 2020: goedkeuring rangorde kandidaten door het college van burgemeester en schepenen.
  • oktober-november 2020: ontvangst ontwerpen voorlopige verkoopovereenkomsten.
  • december 2020: goedkeuring ontwerpen van verkoopaktes door de gemeenteraad.
  • december 2020 tot januari 2021: tekenen akten bij notaris.

 

Plaatsbezoek


 

Hoe je kandidaat stellen als koper?

Dien je kandidatuur en alle vereiste documenten ingevuld in bij de gemeente Overijse tegen ten laatste maandag 21 september 2020 (10 uur).

 1. Dat kan door de documenten te bezorgen aan het onthaal van A.C. De Vuurmolen, waar je een ontvangstbevestiging krijgt.
 2. Dat kan door je kandidatuur per post te bezorgen aan:

Gemeente Overijse
Thierry Timmermans
Vastgoed- en Contractbeheer
Begijnhof 17
3090 Overijse

 

Inschrijvingen die we te laat ontvangen, ongeacht de oorzaak, worden geweigerd of ongeopend behouden.

 


Welke documenten moet je indienen als kandidaat-koper?

1. Een ingevulde vragenlijst. Deze vind je in bijlage.
2. Een ingevuld 'formulier M'. Dit vind je in bijlage.
3. Een ingevuld 'formulier B'. Dit vind je in bijlage.

 • Vul jouw gegevens in op 'formulier B' en bezorg het voor de verdere invulling aan het Registratiekantoor in Halle via rzsj.kantoor.halle@minfin.fed.be.
 • Kostprijs: 5 euro.
 • Doorlooptijd: 3 weken.

4. Een ondertekende motivatiebrief. Hierin toon je o.a. je interesse in het wooncomplex, je band met Overijse, je schetst je gezinssituatie, licht je hobby's toe, je omschrijft job en je betrokkenheid bij het sociaal leven in Overijse. 

 

Om de toewijzingscriteria (zie bijlage) te kunnen bewijzen, voeg je volgende documenten toe:

 

5. Voorwaarde: inkomen en gezinssamenstelling

 • Een kopie van het meest recent aanslagbiljet van de belastingen.
 • Een kopie van de laatste loonfiche.
 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de school van je kinderen.

 

6. Een attest gezinssamenstelling. Dit kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente.
7. Het attest historiek van adres. Dit kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente.

 

 

Indien de kandidaat-koper een woning aankoopt met partner, dienen beide personen een volledig dossier in te dienen. Dit wil zeggen dat het gemeentebestuur van alle kopende partijen de hierboven vermelde documenten dient te ontvangen.

 

De kandidaat kopers blijven gebonden op grond van hun inschrijving gedurende een termijn van 120 dagen, ingaande op de dag volgend op de uiterste indieningsdatum.

 

 

Contact

Gemeente Overijse

Thierry Timmermans, Vastgoed- en Contractbeheer
Begijnhof 17
3090 Overijse

t 02 785 34 84
thierry.timmermans@overijse.be


Alle communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) tussen de betrokken partijen gebeurt in het Nederlands. De inschrijving dient ook in het Nederlands opgesteld te worden.