Gemeente Overijse

Navigatie

Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters raadplegen

De wetgever bepaalt dat informatie uit de bevolkingsregisters geven, alleen gebeurt via uittreksels of getuigschriften; het is derden niet toegelaten bevolkingsregisters rechtstreeks te raadplegen.

 

Bovendien kan je slechts informatie over iemand anders aanvragen uit de bevolkingsregisters (via getuigschrift of uittreksel) wanneer zo een document nodig is voor de uitvoering of de voortzetting van een procedure bepaald door de wet:

  • Burgerlijk wetboek
  • Gerechtelijk wetboek
  • Wetboek van strafvordering

 

De aanvraag dient schriftelijk én gemotiveerd te gebeuren met vermelding van:

  • KB van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang door of krachtens de wet
  • Wet waarop je zich beroept

 

STAMBOOMONDERZOEK

GENEALOGEN VOORZIEN VAN MANDAAT EXECUTEUR-TESTAMENTAIR

Niet mogelijk

(zowel voor opzoekingen in registers ouder als jonger dan 100 jaar)

Opvraging persoonsgegevens met afstamming mogelijk:

indien de aanvraag is gestaafd met artikel 42 van het successierecht, artikel 724 BW, artikel 1168 GW en mits voorleggen van bewijs van mandaat executeur-testamentair

(via notaris)

Contact