Gemeente Overijse

Navigatie

Genealogische opzoekingen (stamboomonderzoek)

Bronnen raadplegen

Het gemeentearchief bewaart verschillende bronnen die je kan aanwenden voor het opstellen van je stamboom. Een belangerijke bron zijn de akten van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijken, overlijdens). Je kan een deel van deze akten vrij online raadplegen op bronnen voor stamboomonderzoek.

Regelgeving

Echter niet alle bronnen zijn openbaar en kunnen bijgevolg niet zo maar geraadpleegd worden. Je vindt hierover meer informatie terug op regelgeving inzake genealogische opzoekingen

Contact