Gemeente Overijse

Navigatie

Bronnen voor stamboomonderzoek

Parochieregisters

Het Concilie van Trente (1545-1563) bepaalde dat dopen, huwelijken en begrafenissen in registers moesten genoteerd worden. Pas omstreeks 1600 werd deze regel algemeen toegepast.

 

Parochieregisters in het Rijksarchief

 

Sinds 2005 is het Rijksarchief met een groot digitaliseringsproject van de parochieregisters gestart. U kan de gedigitaliseerde akten raadplegen door u gratis te registreren op de website van het Rijksarchief.

 

Parochieregisters in het gemeentearchief Overijse

 

Het gemeentearchief bewaart enkele parochieregisters waarvan u de digitale versie kan raadplegen.

 

 

Akten van de burgerlijke stand

De Wet van 20 september 1792 draagt de burgerlijke overheid op geboorten, huwelijken en overlijdens te acteren. Art. 2 en 6 van de Constitutie van het Keizerrijk van 13 december 1799 bevestigen dit. Het Decreet van 17 januari 1806 voert dan een eensluidend register in.

 

Raadpleeg hieronder de digitale akten:

- Geboorten

- Huwelijken

- Overlijdens

 

 

Momenteel is de dienst Archief bezig met de overzet van de archiefbeschrijvingen naar een nieuw archiefbeheersysteem.

Van zodra deze overzet voltooid is, zal u op deze pagina opnieuw in onze archieven kunnen zoeken.

 

(Een archiefbeheersysteem is een programma waarin de dienst archief alle archiefstukken beheerd.)

Contact