Gemeente Overijse

Navigatie

Aangifte adreswijziging binnen Overijse (mutatie)

Wat?

Iedere burger die zich wil vestigen in onze gemeente, is verplicht hiervan binnen de acht dagen aangifte te doen bij de dienst Burgerzaken.

Dit is dan ook de definitieve hoofdverblijfplaats (woonplaats) van de burger d.w.z de plaats waar de leden van een gezin dat uit verschillende personen is samengesteld woont, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap zijn verbonden of de plaats waar een alleenstaande leeft. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie.

Wanneer de hoofdverblijfplaats wordt gewijzigd binnen dezelfde gemeente, gebeurt de aangifte in de gemeente waar de persoon is ingeschreven, binnen de acht werkdagen, persoonlijk, schriftelijk (via e-mail, fax, brief, e-loket). Wanneer een aangifte het hele gezin betreft, wordt deze gedaan door de referentiepersoon van het gezin.

Op verzoek van de betrokkene wordt een ontvangstbewijs gegeven van de aangifte van verblijfsverandering (model 2).

 

Heel wat instellingen worden via het rijksregister automatisch ingelicht over jouw adreswijziging. Je hoeft deze dan ook niet te contacteren: belastingdiensten, pensioendiensten, sociale zekerheidsinstellingen, uitbetalingskassen voor werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagfondsen, kassen voor jaarlijkse vakantie, ziekenfondsen, OCMW's, arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, Kind en Gezin, VDAB.

 

Volgende instellingen dien je wel zelf nog te verwittigen:

 • Gas- en elektriciteitsleverancier
  Voor info en verhuisformulieren neem je best contact op met de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt: www.vreg.be of telefonisch 02 553 13 53
 • Watermaatschappij
 • Kabel- en telefoonmaatschappij
 • Internetprovider
 • Financiële instellingen (banken en leningsmaatschappijen)
 • Uitbetalingsinstellingen
 • Sociale hulpverleners
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Werkgever en vakbond
 • Ondernemingsloket
 • Buitenlandse pensioendiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Verenigingen, bibliotheek
 • De Post, uitgeverijen van kranten en tijdschriften en ondernemingen met een klantenkaart

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Ingeschreven zijn in de gemeente
 • Geldige identiteitskaart
 • Melding binnen de acht dagen na verhuis

Terug naar boven

Procedure

 • Jijzelf of indien van toepassing de referentiepersoon van het gezin (=gezinshoofd) doet binnen de acht werkdagen melding van de nieuwe hoofdverblijfplaats bij de dienst Burgerzaken
 • Adreswijziging via onderzoeksverslag
 • Je ondertekent dit verslag voor akkoord
 • Onderzoeksverslag wordt naar de wijkinspecteur gestuurd voor controle van feitelijke situatie
 • Resultaat van onderzoek wordt naar de dienst Bevolking/Vreemdelingen teruggestuurd
 • Indien resultaat positief, word je ingeschreven op datum van aangifte van de verblijfsverandering
 • Je wordt schriftelijk uitgenodigd om je aan te melden voor de adreswijziging aan te passen op de identiteitskaart/kids-ID van jezelf en/of je gezinsleden en/of op het inschrijvingsbewijs van moto/auto (geen bedrijfswagen)

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Geldige identiteitskaart/kids-ID (en PIN-code) van ALLE gezinsleden
 • Inschrijvingsbewijs van moto/auto (bij definitieve inschrijving)

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

 

Opgelet! De aanvraag van een nieuwe PIN-/PUK-code kost 5,00 EUR.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Geen aangifte door niet-ontvoogde minderjarige of onbekwaam verklaarde meerderjarige.
Bij negatieve woonstcontrole – geen inschrijving.

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 (B.S. 3 september 1991) – wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
K.B. van 16 juli 1992 (B.S. 15 augustus 1992) – betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
K.B. van 17 juni 2008 tot wijziging van het K.B. van 16 juli 1992 betreffende het bevolkings- en vreemdelingenregister.
Omzendbrief van 24 juni 2010 - algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters - nieuwe gecoördineerde versie.

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren