Gemeente Overijse

Navigatie

Aangifte adreswijziging naar Overijse

Wat?

 

Iedere burger die zich wil vestigen in onze gemeente, is verplicht hiervan binnen de acht dagen aangifte te doen bij de dienst Burgerzaken.

Dit is dan ook de definitieve hoofdverblijfplaats (woonplaats) van de burger d.w.z de plaats waar de leden van een gezin dat uit verschillende personen is samengesteld woont, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap zijn verbonden of de plaats waar een alleenstaande leeft. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie.

Wanneer de hoofdverblijfplaats wordt gewijzigd binnen dezelfde gemeente, gebeurt de aangifte in de gemeente waar de persoon is ingeschreven, binnen de tien werkdagen, persoonlijk, schriftelijk (via e-mail, fax, brief). Wanneer een aangifte het hele gezin betreft, wordt deze gedaan door de referentiepersoon van het gezin.

Op verzoek van de betrokkene wordt een ontvangstbewijs gegeven van de aangifte van verblijfsverandering (model 2).

 

Heel wat instellingen worden via het rijksregister automatisch ingelicht over jouw adreswijziging. Je hoeft deze dan ook niet te contacteren: belastingdiensten, pensioendiensten, sociale zekerheidsinstellingen, uitbetalingskassen voor werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagfondsen, kassen voor jaarlijkse vakantie, ziekenfondsen, OCMW's, arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, Kind en Gezin, VDAB.

 

Volgende instellingen dien je wel zelf nog te verwittigen:

 • Gas- en elektriciteitsleverancier
  Voor info en verhuisformulieren neem je best contact op met de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt: www.vreg.be of telefonisch 02 553 13 53
 • Watermaatschappij
 • Kabel- en telefoonmaatschappij
 • Internetprovider
 • Financiële instellingen (banken en leningsmaatschappijen)
 • Uitbetalingsinstellingen
 • Sociale hulpverleners
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Werkgever en vakbond
 • Ondernemingsloket
 • Buitenlandse pensioendiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Verenigingen, bibliotheek
 • De Post, uitgeverijen van kranten en tijdschriften en ondernemingen met een klantenkaart

 

Terug naar boven

Voorwaarden

 •  Nieuwe woonst moet effectief in gebruik genomen zijn
 •  Nieuwe woonst moet hoofdverblijfplaats zijn

Terug naar boven

Procedure

 • Referentiepersoon (vroeger: gezinshoofd) meldt zich, al dan niet vergezeld van zijn gezin, aan op de dienst Bevolking/Vreemdelingen
 • Een aangifteformulier wordt opgesteld
 • De betrokkenen worden geïnformeerd dat de wijkinspecteur zal langskomen om hun aanwezigheid te bevestigen.
 • Aan de nieuwe inwoners wordt een onthaalmap overhandigd
 • Na bevestiging van de wijkinspecteur worden de burgers schriftelijk uitgenodigd om hun identiteitsdocumenten te komen aanpassen
 • Nieuwe inwoners met kinderen jonger dan drie jaar ontvangen een invulformulier voor de ontvangst van vuilniszakken ter waarde van 40,00 EUR.

 

Opgelet!

De aangifte van verblijfverandering kan ook schriftelijk meegedeeld worden via burgerzaken@overijse.be
- Naam en voornaam van alle gezinsleden die verhuizen (+ rijksregisternummer)

- Oud adres

- Nieuw adres

- Datum van verhuis op het nieuwe adres

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 •  Identiteitskaart/kids-ID (en PIN-code) van ALLE personen die verhuizen
 •  Indien eerste inschrijving in België : geboorteakte/reispaspoort

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

 

Opgelet! Een aanvraag voor een nieuwe PIN- en PUK-codes kost 5,00 EUR

Terug naar boven

Uitzonderingen

De aanvraag om inschrijving van bejaarden die opgenomen zijn in rusthuizen alsook van personen in ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen, kan worden gedaan door de directeur van de inrichting.

Terug naar boven

Regelgeving

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, gecoördineerde versie 1 juli 2010, en nadien gewijzigd

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren