Gemeente Overijse

Navigatie

Eensluidend verklaren van documenten

Wat?

Het eensluidend verklaren van een document (o.a. diploma) betekent dat een kopie dezelfde waarde krijgt als het origineel document.

Sinds 1 april 2004 is het voor eensluidend verklaren van een document bestemd voor de federale, de Vlaamse en de Waalse overheden afgeschaft. Een goed leesbare kopie volstaat.

De eensluidende verklaring is nog vereist voor kopieën die bezorgd moeten worden aan de privésector, een onderneming, een buitenlandse overheid, het parlement of de rechtbank.

Terug naar boven

Voorwaarden

Origineel document is noodzakelijk.

Terug naar boven

Procedure

Wordt onmiddellijk aan het loket afgehandeld.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Origineel document
 • Indien je zelf een kopie gemaakt hebt, zal deze door de ambtenaar vergeleken worden met het originele document. In het andere geval zal de ambtenaar zelf een kopie maken.
 • Identiteitskaart

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

2,00 EUR

Terug naar boven

Uitzonderingen

Wat kan niet voor eensluidend verklaard worden?

 • Een kopie van een identiteitskaart, reispaspoort of rijbewijs (tenzij je een geldig schriftelijk bewijs hebt van de noodzaak ervan of bij een regularisatieaanvraag, naturalisatiedossier)
 • Oorspronkelijke/authentieke aktes (originelen zijn verkrijgbaar bij de notaris, de overheid die ze aflevert, de burgerlijke stand, de griffier van de hoven en rechtbanken)
 • Documenten opgesteld in een onleesbare taal en/of begrijpbare vorm
 • Documenten waarvan de bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is
 • Uittreksels uit het handelsregister (te verkrijgen bij het ondernemingsloket)

Terug naar boven

Contact

 • Snelloket Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren