Gemeente Overijse

Navigatie

Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi)

Wat?

Wie een taxidienst wil uitbaten moet in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het exploiteren van individueel bezoldigd personenvervoer, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd.


Deze vergunning is maximum vijf jaar geldig.

Terug naar boven

Voorwaarden

Personen of rechtspersonen die aan alle administratieve voorwaarden voldoen kunnen een vergunning krijgen:

 

0) Ecoscore aangeven

 

1) voldoen aan de voorwaarden over de zedelijkheid, de beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit (zie decreet 29 maart 2019 - art. 10 - 12)

2) uittreksel uit de strafregister van de exploitant (max. 3 maand oud)

3) beroepsbekwaamheid aantonen:

a) Uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (hierop dient individueel bezoldigd personenvervoer vermeld te staan als activiteitencode)

b) Uittreksel uit de statuten

c) bewijs van kennis van het Nederlands op niveau B1 (of niveau A2 met verklaring op eer om binnen de 2 jaar over een niveau B1 te beschikken)

4) Solvabiliteit aantonen:

a) eigenaar zijn van het voertuig of contract van aankoop of afbetaling of huurkoop (bestelbon is niet voldoende)

b) in orde zijn met de taksen of belastingen verbonden aan de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd vervoer

c) in orde zijn met de sociale lasten

5) indien van toepassing:

a) een bewijs van installatie van een taximeter

b) dienststaat en vervoersbewijs van de taximeter

c) indien verbonden aan een app - vermelden welke app

6) kopie van de identiteitskaart van de exploitant en de chauffeur(s)

7) kopie van het rijbewijs van de exploitant en de chauffeur(s) - in orde zijn met de medische keuring (bezoldigd vervoer)

8) vanaf 1 juli 2020 dienen alle chauffeurs in het bezit te zijn van een bestuurderspas:

a) aanvraag digitaal via Centaurus 2020 of via het aanvraagfomulier (in de gemeente van woonst wanneer je in Vlaanderen woont of wanneer je in Wallonië of Brussel
woont, in een Vlaamse gemeente naar keuze)

b) kostprijs: 20,00 EUR

c) uittreksel uit het strafregister (596.1) - max. 3 maanden oud

d) minimum 2 jaar beschikken over een rijbewijs met medische keuring (bezoldigd vervoer)

e) woonplaats in België

f) bewijs van kennis van het Nederlands op niveau B1 (of niveau A2 met verklaring op eer om binnen de 2 jaar over een niveau B1 te beschikken)

 

Terug naar boven

Procedure

Het aanvraagformulier dient te worden ingevuld. (digitaal via Centaurus 2020 (www.centaurus2020.vlaanderen.be)

 

 

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder of van de uitbater
 • uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen
 • een uittreksel uit het strafregister van de uitbater of de zaakvoerder dat maximum drie maanden oud is
 • een attest van de kas van zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken waarvoor een vergunning wordt gevraagd (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)
 • kentekenbewijzen op naam van de aanvrager
 • aankoopfacturen, leasingcontracten of bestelbonnen op naam van de aanvrager
 • een geldig keuringsbewijs voor bezoldigd personenvervoer voor alle voertuigen
 • een verklaring waarbij de uitbater zich verbindt tot mededeling van de identiteit van de chauffeur(s) die hij in dienst zal nemen en een uittreksel van het strafregister voor elk van hen
 • een geldig rijbewijs voor bezoldigd vervoer (medische keuring)
 • een uitbater van vreemde nationaliteit, niet behorend tot een EU-land, moet bovendien de
 • beroepskaart uitgereikt door de minister van middenstand, voorleggen
 • een tewerkgestelde chauffeur van vreemde nationaliteit, niet behorend tot een EU-land, moet beschikken over een arbeidskaart
 • het voertuig moet uitgerust zijn met een taximeter met al de goedgekeurde tarieven
 • het voertuig wordt uitgerust met een geplastificeerde kaart opgemaakt door het gemeentebestuur

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

De nieuwe aanvragen en vergunningen kosten 10,00 EUR.

 

Een bestuurderspas kost 20,00 EUR.

Terug naar boven

Uitzonderingen

De vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020 behouden hun geldigheid en vallen nog onder de voorwaarden van het decreet van 21 april 2001.

De bestuurderspassen zijn wel van toepassing op alle vergunningen dus ook deze afgeleverd vóór 1 januari 2020.

Terug naar boven

Regelgeving

Het decreet op de basismobiliteit, decreet van 29 maart 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren