Gemeente Overijse

Navigatie

Naturalisatieaanvraag

Wat?

De naturalisatieprocedure is tegenwoordig een uitzonderlijke procedure, die enkel kan worden opgestart indien de aanvrager kan verduidelijken waarom hij zo goed als onmogelijk de Belgische nationaliteit kan verkrijgen door een verklaring af te leggen.

Terug naar boven

Voorwaarden

 1. 18 jaar, wettelijk verblijf in België, aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak.
 2. 18 jaar, hoedanigheid hebben van staatloze, ten minste twee jaar wettelijk verblijf in België.

Terug naar boven

Procedure

Nadat je het aanvraagformulier hebt afgehaald bij de dienst Burgerzaken, kan je kiezen om jouw ingevuld en ondertekend formulier samen met alle nodige documenten

 • over te maken aan de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van Overijse
 • of op te sturen naar de griffier van de kamer van Volksvertegenwoordigers

Dienst Naturalisaties

Leuvenseweg 48

1000 Brussel

 

De handtekening dient voorafgegaan te worden door een met de hand geschreven vermelding: "Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven".

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Registratierecht: 150,00 EUR (te betalen op het registratiekantoor te 1500 Halle - Zuster Bernardastraat 32)

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren