Gemeente Overijse

Navigatie

Aangifte levenloos kind

Wat?

Wanneer ouders geconfronteerd worden met de geboorte van een levenloos kind, dan is recentelijk ook bij de wetgever het besef gegroeid om een rol te spelen in het rouwproces. De aangifte van een levenloos kind en de mogelijkheid tot het bieden van een voornaam aan hun doodgeboren kind kan bijdrage tot de verwerking van het trauma.

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht wanneer de zwangerschap reeds 180 dagen telde. Het is de dokter die oordeelt of het kind reeds 180 dagen oud is. Er wordt een speciale akte opgesteld in het bevallingskwartier.

Indien een levend en levensvatbaar geboren kind nadien sterft, dient er een aangifte van overlijden te gebeuren, zelfs als dit gebeurt vóór het opmaken van de geboorteakte. Eenmaal een kind levend geboren wordt, bestaat de verplichting tot begraving of crematie wanneer dit kind sterft, ook als het kort na de geboorte is.

 

Vanaf 31 maart 2019 is de wet van 19 december 2018 van toepassing die een aantal wijzigingen met zich meebrengt inzake de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen.

- wanneer een kind, na een zwangerschap van 180 dagen, wordt geboren, kan de akte ook facultatief een familienaam en voornaam bevatten. De zwangerschapsduur dient te worden aangetoond via een medisch attest.

- wanneer een kind, na een zwangerschap tussen de 140 en 179 dagen wordt geboren, kan ook een akte worden opgemaakt. Er kan facultatief ook een voornaam worden gegeven. Een familienaam is niet mogelijk. De zwangerschapsduur dient te worden aangetoond via een medisch attest.

 

Overgangsmaatregel (van toepassing van 31 maart 2019 tem 31 maart 2020)

- ouders kunnen via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder, bij de ambtenaar die de akte van een levenloos kind heeft opgemaakt, voor een levenloos geboren kind vanaf een zwangerschap vanaf 180 dagen, alsnog een voornaam en/of familienaam vragen.

- ouders kunnen via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling, vragen om een akte van levenloos kind op te maken waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen.

Terug naar boven

Voorwaarden

De aangifte, bij een zwangerschap van minstens 180 dagen, vindt plaats in de gemeente waar het kind geboren is (niet in de gemeente van woonplaats van de ouders).

Aangifte is verplicht na zwangerschap van 180 dagen (26 weken) of meer.

Voorlegging van een medisch attest is noodzakelijk om de zwangerschapsduur te kunnen bepalen.

 

Terug naar boven

Procedure

 • De aangifte moet gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De vader kan enkel aangifte doen van zijn kind, wanneer hij gehuwd is met de moeder of wanneer beide ouders het kind hebben erkend vóór de geboorte. Indien de ouders van het kind niet gehuwd zijn of indien er geen erkenning gebeurd is vóór de geboorte, kan enkel de moeder de aangifte doen.

Na afgifte van de vereiste documenten wordt de geboorteakte opgemaakt. De volgende documenten worden meegegeven aan de aangever:

 • Attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
 • Attest voor de mutualiteit
 • Twee afschriften van de akte van aangifte van een levenloos kind

Voor de opmaak van de akte van een levenloos geboren kind, is een medisch attest, voor de zwangerschapsduur te bepalen, vereist.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Indien levend geboren:

 • Attest van geboorte uitgereikt door de geneesheer (model I)

Indien levenloos geboren:

 • Attest van aangifte van een levenloos kind door de geneesheer (model III)
 • medisch attest (voor de bepaling van de zwangerschapsduur)

Bijkomende documenten:

 • Kennisgeving van (dood)geboorte: ingevuld door de vroedvrouw
 • Indien van toepassing: trouwboekje
 • Identiteitskaart van de vader
 • Identiteitskaart van de moeder
 • Indien van toepassing: bewijs van erkenning voor de geboorte

Terug naar boven

Uitzonderingen

Een kind wordt geboren op 24 weken en heeft 1 dag geleefd. De dokter oordeelt of het kind leefde bij geboorte (ook al was dit heel kort). Er moet een geboorteaangifte (dit gebeurt vaak met een volmacht) én een overlijdensaangifte gebeuren. Er is recht op kraamgeld en bevallingsverlof. Het kind wordt ook vermeld in het trouwboekje.

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 27 april 1999 - Omzendbrief van 10 juni 1999 betreffende de invoering van een nieuw artikel 80 bis van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 24 juni 1999) aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind – inwerkingtreding 4 juli 1999.(B.S. 1 juli 1999)
Wet van 30 april 1984 – artikel 56 (§1 en 2)

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren