Gemeente Overijse

Navigatie

Wettelijk samenwonen

Wat?

Wettelijk samenwonen is het samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt met het feitelijk samenwonen. Bij feitelijke samenwoning zijn er geen specifieke beschermingsregels uitgewerkt. Meerdere personen kunnen feitelijk samenwonen ongeacht de aard van hun relatie, de verwantschap of het geslacht.

Bij het afsluiten van een wettelijke samenwoning, moeten beide samenwonenden zich aanbieden bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Niet verbonden zijn door een huwelijk of een andere wettelijke samenwoning
 • Op hetzelfde adres zijn ingeschreven (gemeenschappelijke woonplaats)
 • 18 jaar oud zijn
 • juridisch bekwaam zijn om contracten aan te gaan

Aangezien er geen rekening gehouden wordt met het geslacht van de twee partners evenmin met eventuele bloed- of aanverwantschap tussen beiden, kan er dus een wettelijke samenwoning worden afgesloten tussen twee vrienden, broer en zus, vader en zoon,… die samen een verblijfplaats delen.

Niet alleen Belgen maar ook niet-Belgen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen.

Terug naar boven

Procedure

Burgers melden zich aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand

 Voor dat de wettelijke samenwoning kan worden afgesloten wordt nagegaan of de beide partijen een gemeenschappelijke hoofdverblijf hebben.

Er wordt eveneens nagegaan of alle documenten in orde zijn die dienen te worden voorgelegd.

Zo ja, kan de wettelijke samenwoonst onmiddellijk ondertekend worden.

Na ondertekening van de verklaring wordt deze onmiddellijk geregistreerd in het rijksregisterdossier van beide partners.

Eén exemplaar van de verklaring wordt afgeleverd aan het koppel, samen met enkele uittreksels uit het bevolkingsregister. Het andere exemplaar wordt op de dienst Burgerlijke Stand gearchiveerd.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Personen met de Belgische nationaliteit:

 • identiteitskaart
 • echtscheidingsakte (indien echtgescheiden)
 • overlijdensakte (indien weduw(e)naar), de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand vraagt hiervan een afschrift aan bij de betreffende gemeente

 

Indien één van de twee personen of beiden niet de Belgische nationaliteit bezit

of een Belg geboren is in het buitenland:

 • Reispaspoort van het land van herkomst
 • indien van toepassing: afschrift van de echtscheidingsakte
 • indien van toepassing: afschrift van de overlijdensakte van de ex-partner
 • indien van toepassing: bewijs van ongehuwdheid

Buitenlandse akten zijn te verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand van de buitenlandse gemeente. Deze dienen op hun beurt te worden gelegaliseerd op de Belgische Ambassade van het betreffende land of geappostileerd bij de desbetreffende buitenlandse instantie. Meer informatie : www.diplomatie.be.

Vervolgens moet de gelegaliseerde akte vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler .

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

5,00 EUR

Terug naar boven

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Artikelen 215;220, §1 en 224, § 1 van het Burgerlijk Wetboek

De Wet van 23 november 1998 (B.S. 12 januari 1999) heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van "het wettelijk samenwonen". Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2000.

Wet van 28 maart 2007 (B.S. 8 mei 2007) tot wijziging wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijke samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfrechtregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit heeft tot doel aan de langstlevende wettelijke samenwonende een wettelijk erfrecht toe te staan.

Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, artikelen 59, tweede lid en 60, eerste lid met betrekking tot de afsluiting van een wettelijke samenwoning tussen een Belg en een vreemdeling of twee vreemdelingen.

Wet van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren