Gemeente Overijse

Navigatie

Afschrift akte van de Burgerlijke stand

Wat?

Een afschrift, ook wel 'eensluidend afschrift' of 'volledig afschrift' genoemd, is een volledige weergave van de tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de Burgerlijke stand.
Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die aan de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen,...

Terug naar boven

Voorwaarden

Je kan deze enkel aanvragen in de gemeente waar de betreffende akte werd opgemaakt.

Terug naar boven

Procedure

Je kan een afschrift van een akte aanvragen aan het loket, via e-mail, e-loket, brief of fax.

Je kan een aanvraag doen voor:

 • zichzelf
 • als gemachtigde
 • als bloedverwant in de opgaande en neerdalende lijn (als ouder of kind en niet als broer of zus)
 • als erfgenaam
 • als geregistreerd partner of echtgenoot
 • als wettelijk vertegenwoordiger
 • als notaris
 • als advocaat
 • als openbare overheden

Onmiddellijk te verkrijgen, mits eventuele betaling.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis
1,50 EUR (Indien bestemd voor gerechtelijke procedures)

Terug naar boven

Uitzonderingen

Indien het desbetreffende document overhandigd dient te worden in het buitenland, wordt het niet door een gemachtigde ambtenaar maar wel door de ambtenaar van de Burgerlijke stand zelf ondertekend. De aflevering is dan niet onmiddellijk, maar kan enkele dagen in beslag nemen.

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren