Gemeente Overijse

Navigatie

Socio-economische vergunning

Wat?

Wens je een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit zijn van een socio-economische vergunning. Deze moet afgeleverd worden in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Bij een uitbreiding van je handelszaak dient ook een aanvraag ingediend te worden.

De uitbreiding zoals bedoeld binnen de vereenvoudigde procedure mag niet meer bedragen dan 20 % van de voorheen vergunde nettoverkoopoppervlakte met een maximum van 300 m².

Terug naar boven

Procedure

Het toekennen van de vergunning hangt af van de procedure die je moet volgen. Meer info over de instanties die beslissen en beslissingstermijnen vind je op de website van de FOD Economie.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

De documenten waaruit je aanvraag moet bestaan hangen af van de procedure die je moet volgen. Meer info en aanvraagformulieren vind je op de website van de FOD Economie.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

De aanvraag en het afleveren van de vergunning is gratis.

Terug naar boven

Regelgeving

Deze moet afgeleverd worden in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Terug naar boven

Contact