Gemeente Overijse

Navigatie

Milieuvergunning

Wat?

Als je in Vlaanderen (dus ook in Overijse) een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt.

Sedert het in voege treden van het milieuvergunningsdecreet en VLAREM I op 1 september 1991 zijn de verschillende activiteiten in 3 klassen ingedeeld waarvoor uniforme procedures uitgewerkt zijn.

Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu.

• Klasse 1-inrichtingen: zijn de meest hinderlijke.

Hiervoor is een milieuvergunning klasse 1 noodzakelijk.

Over deze aanvragen beslist de deputatie van de provincie.

• Klasse 2-inrichtingen: minder hinderlijke bedrijven.

Hebben een milieuvergunning klasse 2 nodig.

Het college van burgemeester en schepenen kent die toe.

• Klasse 3-inrichtingen: zijn de minst hinderlijke bedrijven.

Hiervoor is enkel een melding noodzakelijk.

Het college van burgemeester en schepenen neemt er akte van.

Terug naar boven

Procedure

De vergunningsprocedure klasse 1 en 2 bestaat uit een aanvraag:

klasse 1 in tienvoud

klasse 2 in zevenvoud

 • een onderzoek over de ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier - 14 dagen
 • een openbaar onderzoek - 30 dagen
 • het inwinnen van de nodige adviezen
 • uitspraak klasse 1 - binnen de 4 maanden na de ontvankelijkheid
 • uitspraak klasse 2 - binnen de 105 kalenderdagen na de ontvankelijkheid
 • bekendmaking van de beslissing - 30 dagen

Tegen de beslissing kan beroep ingediend worden:

 • klasse 1: binnen de 30 dagen bij de Minister
 • klasse 2: binnen de 30 dagen bij de Bestendige Deputatie

De meldingsprocedure klasse 3 bestaat uit:

 • een bij ter post aangetekende zending van het meldingsformulier in tweevoud
 • het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding inschrijving in het register
 • de activiteit mag aangevat worden de dag na de melding

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Dossiertaks

- klasse 1: 123,95 EUR

- klasse 2:  61,97 EUR

Te storten op rekeningnummer 375-1110990-31

LNE – afdeling milieuvergunningen

Vlarem dossiertaks

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

Administratiekosten

- klasse 1:  750,00 EUR

- klasse 2:  250,00 EUR

Te storten op rekeningnummer 091-0001733-16

Gemeentebestuur Overijse met vermelding – administratiekosten K1 of K2 + naam bedrijf

 

Melding klasse 3 : gratis

Terug naar boven

Regelgeving

Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM)

Terug naar boven