Gemeente Overijse

Navigatie

GDPR voor verenigingen

Wat is de GDPR?

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. De GDPR is een geheel van regels die geïntroduceerd worden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen.

 

De GDPR is de opvolger van de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd en sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij.

 

Wat betekent de GDPR voor uw onderneming?

In essentie moet de GDPR ervoor zorgen dat verenigingen de privacy rechten van de individuele leden respecteren. Hiermee is de GDPR relevant voor alle verenigingen die persoonlijke gegevens van EU-inwoners verzamelen, verwerken en gebruiken. Als vereniging moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt.

 

Informatiesessie

In maart werd deze nieuwe richtlijn toegelicht op een informatiesessie, zodat je jouw vereniging maximaal kan voorbereiden op deze nieuwe regelgeving. De presentatie die werd gegeven tijdens deze toelichting vind je hier of in bijlage.