Gemeente Overijse

Navigatie

Belastingen en retributies

Belastingen

 

(GR = Gemeenteraad)

 

Datum besluitOnderwerpDatum publicatie website
GR 17/12/19Milieubelastingreglement 2020-202524/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op de opcentiemen op de onroerende voorheffing24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 aanvullende belasting op de personenbelasting24/12/19
GR 17/12/19Belastingreglement 2020-2025 op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) en op het parkeren op plaatsen waar door middel van verkeersborden een maximale parkeerduur wordt opgelegd24/12/19
GR 17/12/19Belastingreglement 2020-2025 op kamperen24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op ontgravingen24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op hinderlijke inrichtingen24/12/19
GR 17/12/19Belastingreglement 2020-2025 op de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium of urnengraf24/12/19
GR 17/12/19Belastingreglement 2020-2025 op tweede verblijven24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op dansgelegenheden24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op bouwen en verbouwen24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 voor het verlenen van een toegangskaart voor het recyclagepark24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op leegstand en leegstandsheffing op gebouwen en woningen24/12/19

GR 17/12/19

Belastingreglement 2020-2025 op het gebruik van het recyclagepark24/12/19

GR 23/04/19

Belastingreglement 2019-2025 op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtingen29/04/19

GR 15/09/20

Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken voor 2020-202528/09/20

GR 23/06/20

Verdagen van de datum van inwerkingtreding van het belastingreglement op kamperen naar 1 januari 2021 als steunmaatregel voor de Coronacrisis02/07/20

 

 

Retributies

 

 

Datum besluitOnderwerpDatum publicatie website

GR 22/06/04

Retributiereglement tarieven voor grafconcessies28/06/04

GR 27/02/07

Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de donderdagse markt08/03/07

GR 28/04/20

COVID 19 - Opheffing retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de donderdagse markt06/05/20

GR 26/06/08

Retributiereglement op de tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte07/07/08

GR 28/04/20

COVID 19 - Opheffing retributiereglement op tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte06/05/20

GR 26/04/11

Retributiereglement voor het uitvoeren van werken voor derden04/10/16

GR 17/12/13

Retributiereglement op de diverse ophalingen van afval op aanvraag24/12/13

GR 17/12/19

Retributiereglement 2020-2022 op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein24/12/19

GR 02/07/19

Retributiereglement op het afleveren van huisvuilzakken03/01/20

GR 02/07/19

Retributiereglement op het gratis ter beschikking stellen van restafvalzakken03/01/20

GR 21/02/17

Retributiereglement ter inning van ontvangsten Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) en speelpleinwerking28/02/17

GR 19/06/18

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en aanverwante dienstverlening03/07/18

GR 17/12/19

Retributiereglement voor inning van ontvangsten van het partnerdossier sponsors Druivenfeesten24/12/19

GR 28/01/20

Retributiereglement voor inning van ontvangsten van gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten en aanverwante dienstverlening04/02/20

GR 11/08/20

Retributiereglement voor inname van de openbare ruimte21/08/20

Contact