Gemeente Overijse

Navigatie

Inspraakvergadering

Wat?

Honderd of meer meerderjarige inwoners van de gemeente kunnen een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur voor een inspraakvergadering of om een hoorzitting aangaande een onderwerp van gemeentelijk belang in te richten. Deze aanvraag doe je schriftelijk via een aangetekende brief.
Voorafgaandelijk dient evenwel een onderhoud plaats te vinden met het college van burgemeester en schepenen.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

  • De vraag wordt gesteld door honderd of meer meerderjarige inwoners.
  • Het onderwerp moet van gemeentelijk belang zijn.

Terug naar boven

Procedure

  • Schriftelijke en aangetekende vraag.
  • Toelichting aan het college van burgemeester en schepenen betreffende het onderwerp door de aanvrager.
  • Binnen de drie maanden volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag organiseert het gemeentebestuur de vergadering met openbaar karakter.

Terug naar boven

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit van 27 november 1992 inzake openbaarheid van bestuur.

Terug naar boven

Contact