Gemeente Overijse

Navigatie

Premie voor passiefhuis

Wat?

  • Passiefhuis: een woning die of een appartement dat voldoet aan de passiefhuisstandaard.
  • Passiefhuisstandaard: een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende zowel winter als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-/kierdichting van de constructie in, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd is door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie/- terugwinning. De standaard kan bereikt worden met een verscheidenheid aan technologieën, ontwerpen en materialen. Om aan de passiefhuisstandaard te voldoen dient het bruto-verbruik voor ruimteverwarming kleiner te zijn dan 15 kWh/m²/jaar.
  • Kwaliteitsverklaring: een certificaat, afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw, dat garandeert dat een gebouw voldoet aan de passiefhuisstandaard.


Overweging
Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een kleine na-verwarming op de ventilatie nodig is. Er moet dus geen klassiek verwarmingssysteem meer worden geïnstalleerd.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

  • Komen enkel in aanmerking: woningen en appartementen.
  • Het perceel waarop de bouwwerken plaatsvinden, is gelegen op het grondgebied van de gemeente Overijse.
  • Het gemeentebestuur beslist over de toekenning van de premie en kan ook weigeren bij gemotiveerd besluit.
  • De premie is cumuleerbaar met andere premies en toelagen.
  • Het gebouw beschikt over een kwaliteitsverklaring van Passiefhuis-Platform vzw als bewijs dat het gebouw voldoet aan de passiefhuisstandaard.
  • De werken die worden uitgevoerd voor het realiseren van het passiefhuis dienen in overeenstemming te zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen, evenals met de verleende vergunningen.
  • De aanvrager verbindt zich ertoe om een mogelijke controle ter plaatse van het gemeentebestuur te aanvaarden.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Het bedrag van de premie per adres en per gebouw bedraagt

2 000,00 EUR.

Terug naar boven

Contact