Gemeente Overijse

Navigatie

Bewijs van Belgische nationaliteit

Wat?

Het bewijs van nationaliteit is een bewijs dat bevestigd dat je Belg bent.

 

Indien je geen Belgische nationaliteit bezit, moet dit document aangevraagd worden via de ambassade.

Terug naar boven

Voorwaarden

 •  Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Overijse
 •  Over de Belgische nationaliteit beschikken

Terug naar boven

Procedure

Een uittreksel of attest wordt in principe aangevraagd door de betrokkene zelf, door zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...). Het gemeentebestuur levert het attest af na controle van de identiteit.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Voor derden : gewettigde aanvraag

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

 

 • Gratis, indien bestemd voor administratie, sociale doeleinden
 • 1,50 EUR (indien bestemd voor gerechtelijke procedure)

Terug naar boven

Uitzonderingen

Afgifte aan derden kan alleen (voor zover dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan) en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepaling waarop deze aanvraag is gesteund.

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

K.B. van 16 juli 1992 gewijzigd door het K.B. van 2 juli 1993 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

Terug naar boven

Contact

 • Snelloket Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren