Gemeente Overijse

Navigatie

Elektronische identiteitskaart (eID)

Wat?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart.

Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.

Met de elektronische identiteitskaart kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in andere EU-landen.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht je identiteitskaart steeds op zak te hebben.

De identiteitskaart is tien jaar geldig vanaf de leeftijd van 18 jaar. De identiteitskaarten van de leeftijdscategorieën van 12 jaar tem 17 jaar hebben een geldigheidsduur van 6 jaar. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden. (zie paragraaf elektronische handtekening)

De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een microchip. Naast de handtekening van de ambtenaar of zijn beambte en deze van de houder bevat ze persoonsgegevens die zowel met het blote oog als elektronisch leesbaar zijn.

 

Elektronische handtekening
Vanaf je achttiende verjaardag ben je gemachtigd om een elektronische handtekening te plaatsen. Opgelet! Wanneer je achttien jaar wordt, moet je zelf naar het gemeentehuis gaan om je digitale handtekeningcertificaat op de eID te activeren. Je krijgt hiervoor geen oproep. (Vergeet niet je pukcode mee te nemen.)

 

Meer informatie over de elektronische identiteitskaart op www.eid.belgium.be en www.rijksregister.fgov.be

Terug naar boven

Voorwaarden

Voor Belgische inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden. Je ontvangt hiervoor een oproeping.

Terug naar boven

Procedure

 • Elke persoon die in het bezit is van een elektronische identiteitskaart (eID) wordt systematisch opgeroepen in het kader van het vernieuwingsproces van een eID, en dit maximum vier maanden voor de datum van verval
 • Je meldt je aan met je oproepingskaart op de dienst Bevolking samen met één recente pasfoto en je huidige identiteitskaart
 • Controleren en ondertekenen aanvraagdocument (met recente pasfoto - max. 6 maand)
 • Twee tot drie weken later ontvang je de PIN-/PUK-codes op jouw thuisadres en kan je jouw nieuwe eID afhalen op het gemeentebestuur
 • Huidige identiteitskaart wordt ingeleverd

Er bestaan drie procedures voor aflevering:

 • Gewone procedure: twee tot drie weken na aanvraag
 • Zeer dringende procedure: 1 werkdag met levering in de gemeente indien aanvraag vóór 15u00
 • Zeer dringende procedure: 1 werkdag met levering te Brussel indien de aanvraag vóór 15u00

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

 

 

 

Elektronische identiteitskaart

vanaf 01/01/2020

Gewone procedure (levering 2 à 3 weken)20,00 EUR
Extreme spoedprocedure (levering in de gemeente - 1 dag indien aanvraag vóór 15u)
Levering de dag na de bestelling vóór 12u - beschikbaar voor de burger vanaf 14u (D+1)
105,00 EUR
Extreme spoedprocedure (levering te Brussel) - 1 dag indien aanvraag vóór 15u
Levering te Brussel - de dag na de bestelling vóór 7u -
beschikbaar voor de burger in de voormiddag + op zaterdagvoormiddag (D+1)
135,00 EUR
Bij verlies of diefstal21,00 EUR

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

17HERINNERINGSPROCEDURES


Herinneringsprocedure bij de aanvraag van de identiteitskaart

Kostprijs

1e herinnering

8 dagen na aanmeldingsdatum (= datum vermeld op oproepingskaart

5,00 EUR

2e herinnering

datum 1e herinneringsbrief + 15 dagen

5,00 EUR

3e herinnering

datum 2e herinneringsbrief + 15 dagen

(deze brief wordt aangetekend verzonden)

5,00 EUR

Indien er na de 3e herinnering geen gevolg is gegeven, wordt het dossier overgemaakt aan de politie.Herinneringsprocedure bij de afhaling van de identiteitskaart

Kostprijs

1e herinnering

15 dagen na datum ontvangst identiteitskaart door gemeentebestuur (in principe 3 tot 4 dagen voor de ontvangst van de pinpuk codes)

5,00 EUR

2e herinnering

datum 1e herinnering + 15 dagen

5,00 EUR

3e herinnering

datum 2e herinneringsbrief + 15 dagen
(deze brief wordt aangetekend verzonden)

5,00 EUR

Indien er na de 3e herinnering geen gevolg is gegeven, wordt het dossier overgemaakt aan de politie.

 

 

De vernietiging van de identiteitskaart : eerste herinneringsbrief + 90dagen

 

Indien je niet de mogelijkheid hebt om onmiddellijk na ontvangst van de oproepingskaart of bij ontvangst van de pinpuk codes langs te komen, gelieve contact dan op te nemen met de dienst Burgerzaken. Dit om te vermijden dat je een herinneringsbrief (en boete) ontvangt.

Terug naar boven

Regelgeving

De wet van 25 maart 2003 (B.S. 28.03.2003)

K.B. van 1 september 2004 (B.S. 15.09.2004)

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart, gecoördineerde versie d.d. 1 december 2004 en daarop volgende bijwerkingen

Gecoördineerde versie van 1 juli 2010 en daarop volgende bijwerkingen

Regelgeving herinneringen: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/reglementering/onderrichtingen
(pg 38 - 5.5 en pg 50 - 6.1)

Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren