Gemeente Overijse

Navigatie

Geslachtsverandering

Wat?

Een transseksueel persoon is een persoon die fysiek tot het ene geslacht behoort, maar psychisch en/of sociaal tot het andere geslacht. Die persoon heeft op basis van hormonale behandelingen en chirurgische ingrepen zijn fysieke geslachtskenmerken doen aanpassen aan het psychisch geslacht.

Terug naar boven

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een aanvraag doen:

 • meerderjarige Belg
 • meerderjarige niet-Belg, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
 • de ontvoogde minderjarige Belg
 • de niet-ontvoogde minderjarige Belg, bijgestaan door ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • de ontvoogde minderjarige niet-Belg, ingeschreven in het bevolkingsregister
 • de niet-ontvoogde minderjarige niet-Belg, bijgestaan door ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Terug naar boven

Procedure

 • de aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de woonplaats (niet bij de geboorteplaats). Indien je als Belg niet in België werd geboren en niet bent ingeschreven in de bevolkingsregisters, kan je enkel terecht bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de Stad Brussel
 • Indien Belg maar niet ingeschreven in het bevolkingsregister, aangifte doen in de geboorteplaats van België.
 • je overhandigt aan de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand de verklaringen van de artsen (zie wat meebrengen)
 • er wordt een verklaring opgemaakt van de aangifte en binnen de drie dagen overgemaakt aan de Procureur des Konings voor advies
 • het Parket heeft zestig dagen tijd om verzet aan te tekenen
 • indien er geen verzet is van het Parket, wordt de akte van geslachtswijziging overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand en dit ten vroegste dertig dagen na het verstrijken van de verzetstermijn
 • de geslachtswijziging gaat in vanaf de dag van inschrijving van de akte
 • je geboorteakte en de bevolkingsregisters worden gewijzigd
 • je moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • verklaring van de psychiater/psycholoog en plastische chirurg waaruit blijkt dat:
  • je de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de geboorteakte;
  • je een chirurgische ingreep hebt ondergaan waarbij een omvorming van het ene geslacht naar het andere heeft plaatsgevonden;
  • je niet meer in staat bent om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken of te krijgen.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 10 mei 2007 – publicatie in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2007

Circulaire van februari 2008 – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 februari 2008

Artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren