Gemeente Overijse

Navigatie

Reispaspoort

Wat?

Het reispaspoort is een officieel – wereldwijd erkend en bruikbaar - reisdocument in de vorm van een boekje. Het reispaspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, eventueel na het bekomen van de vereiste visa.

Elke Belg woonachtig in de gemeente Overijse kan vanaf zijn geboorte een reispaspoort aanvragen bij de dienst Bevolking.

De reispaspoorten voor volwassenen (+18 j) afgeleverd door de gemeente hebben een geldigheidsduur van zeven jaar. De geldigheidsduur voor de reispaspoorten voor minderjarigen (-18 j) is vijf jaar. Ook na verhuis naar een andere Belgische gemeente of naar een ander land blijft het reispaspoort geldig. Minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun vader, moeder of voogd bij de aanvraag van het reispaspoort.

 

Bij een gewone procedure kan je het reispaspoort afhalen na zeven werkdagen (dag van de aanvraag niet meegerekend). Indien je een spoedprocedure aanvraagt, kan je deze reeds afhalen na één werkdag mits de aanvraag vóór 15u00 werd ingediend.

 

- Voor bepaalde landen is een vaccinatie vereist. Welke vaccinaties noodzakelijk zijn per land, kunt u terugvinden via www.gezondheidspas.be

- FOD Buitenlandse Zaken geeft reisadvies over crisissen, ongelukken of aanslagen die kunnen gebeuren. Daarom kan u voortaan via https://travellersonline.diplomatie.be/ uw reis registreren. Zo wordt u persoonlijk op de hoogte gehouden in geval van moeilijke omstandigheden.

- FOD Buitenlandse Zaken heeft ook een check-lijst gemaakt. Deze vindt u via volgende link: http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_5987_documents/2018-06_Affiche_Assistance/Check-list-NL.pdf

Terug naar boven

Voorwaarden

Iedere inwoner van Overijse met de Belgische nationaliteit.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • geldige identiteitskaart
 • 1 kleuren pasfoto met witte achtergrond en neutrale blik (geen glimlach) (zie fotomatrix)
 • Foto: max. 6 maanden oud
 • minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun vader, moeder of voogd
 • indien van toepassing: een vorig reispaspoort
 • indien van toepassing: een attest van verlies of diefstal van het vorige reispaspoort

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Normale procedure (zeven werkdagen, dag van de aanvraag niet meegerekend)

 • tot 18 jaar: 35,00 EUR
 • vanaf 18 jaar: 75,00 EUR


Dringende procedure (één werkdag – indien de aanvraag vóór 15u00)

 • tot 18 jaar: 210,00 EUR
 • vanaf 18 jaar: 250,00 EUR

Superdringende procedure (4,5 uur - indien de aanvraag vóór 15u30)

 • enkel af te halen in Brussel
 • tot 18 jaar: 270,00 EUR
 • vanaf 18 jaar: 310,00 EUR

Terug naar boven

Uitzonderingen

Tweede reispaspoort:

Een tweede reispaspoort kan aangevraagd worden bij de dienst Bevolking om tegemoet te komen aan de reisnoden van intensieve reizigers, vooral in de beroepssfeer maar wordt enkel afgeleverd indien de motivering ernstig en geloofwaardig is:

 • Het andere reispaspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa bij de ambassade/consulaat van een ander land
 • Om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen aan te vragen
 • Reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het eerste reispaspoort aantonen dat de Belg een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, heeft bezocht.


Hoe?

Schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend.

Indien voor beroepsredenen moet de aanvraag en motivatie uitgaan van de werkgever.


64 bladzijden reispaspoort:

Burgers die veel reizen kunnen een reispaspoort van 64 bladzijden aanvragen. Het reispaspoort kan enkel aangevraagd worden via een spoedprocedure. Dit reispaspoort is eveneens zeven jaar geldig.

 

Bijzondere reispaspoort afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Burgers die om gegronde en humanitaire redenen (ongeval, overlijden familie in het buitenland,…) kunnen een voorlopig reispaspoort aanvragen via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Je kan de dienst bereiken via het volgende nummer 02 501 41 19 of 02 501 81 11 (buiten de kantooruren).

Dit reispaspoort dient je rechtstreeks aan te vragen en niet via de gemeentediensten.

Terug naar boven

Regelgeving

Krachtens de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van reispaspoorten (B.S. 21.12.1974)
Onderrichtingen van 6 juli 1993 betreffende de afgifte van reispaspoorten, in België, aan Belgische onderdanen, door gemeente- en provinciebesturen.
Omzendbrief van 19 maart 2003 betreffende reispaspoorten en reisdocumenten, inwerkingtreding van 1 juli 2003
Omzendbrief van 19 januari 2006 betreffende reispaspoorten met 64 pagina's
Omzendbrief van 24 augustus 2012 betreffende verlies, diefstal en vernietiging van Belgisch reispaspoort, reisdocument, identiteits- en verblijfskaart, inwerkingtreding vanaf 1 september 2012
Omzendbrief van 3 augustus 2012 betreffende de procedure tweede reispaspoort, inwerkingtreding vanaf 16 augustus 2012

KB van 19 april 2014 - verlenging van de geldigheid van het reispaspoort tot 7 jaar voor personen ouder dan 18 jaar
Gemeenteraadsbesluit op administratieve stukken van 29 november 2016 (aanpassing tarieven)

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren

Gerelateerde inhoud