Gemeente Overijse

Navigatie

Aanvragen afschrift geboorteakte

Wat?

Een afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand, ook wel 'eensluidend afschrift' of 'volledig afschrift' genoemd, is een volledige weergave van de tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de Burgerlijke stand.
Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die aan de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen,...

 

Er bestaat ook een uittreksel van de geboorteakte afkomstig uit registers van de Burgerlijke Stand. Deze vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het gaat hier om een verkorte versie van de originele akte met vermelding van de geboorteplaats, geboortedatum, naam van de betrokkene en naam van de ouders. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen. De procedure en voorwaarden zijn gelijklopend met deze van het afschrift.

 

Je kan ook een internationaal uittreksel bekomen voor gebruik in het buitenland (lijst van landen - zie Overeenkomst van Wenen van 8 september 1976).

Terug naar boven

Voorwaarden

Je kan deze enkel aanvragen bij het gemeentebestuur van je geboorteplaats.

Terug naar boven

Procedure

Je kan een geboorteakte aanvragen aan het loket, via e-mail, e-loket, brief of fax.

Je kan een aanvraag doen voor:

 • zichzelf
 • als gemachtigde
 • als bloedverwant in de opgaande en neerdalende lijn (als ouder of kind en niet als broer of zus)
 • als erfgenaam
 • als geregistreerd partner of echtgenoot
 • als wettelijk vertegenwoordiger
 • als notaris
 • als advocaat

Onmiddellijk te verkrijgen, mits eventuele betaling.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis
1,50 EUR (indien bestemd voor gerechtelijke procedures)

 

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 57 Burgerlijk Wetboek.
Wet van 30 maart 1984, B.S. van 22 december 1984, gew. bij artikel 2 van de wet van 15 mei 2007, B.S. van 12 juli 2007, van kracht van 22 juli 2007.

 

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren