Gemeente Overijse

Navigatie

Premie voor nul-energie-woning

Wat?

Definities

  • Nul-energie-woning: Een energie neutrale woning is een passiefhuis waarbij de resterende energievraag (minder dan
    15 kWh/m²/jaar) voor ruimteverwarming en koeling in deze woning volledig gecompenseerd wordt door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.
  • Kwaliteitsverklaring: een nul-energie-certificaat, afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw, dat garandeert dat een gebouw voldoet aan de nul-energie-standaard.

Overweging
Een nulenergie-woning is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zeer beperkt. De resterende energievraag wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. De CO2-uitstoot voor de verwarming en het gebruik van de woning wordt zodoende tot nul herleid.

Terug naar boven

Voorwaarden

  • Komen in aanmerking: woningen en appartementen.
  • Het perceel waarop de bouwwerken plaatsvinden, is gelegen op het grondgebied van gemeente Overijse.
  • Het gemeentebestuur beslist over de toekenning van de premie en kan ook weigeren bij gemotiveerd besluit.
  • De premie is cumuleerbaar met andere premies en toelagen.
  • Het gebouw beschikt over een kwaliteitsverklaring van Passiefhuis-Platform vzw als bewijs dat het gebouw voldoet aan de nul-energie-standaard (nul-energie-certificaat).
  • De werken die worden uitgevoerd voor het realiseren van de nul-energie-woning dienen in overeenstemming te zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen, evenals met de verleende vergunningen.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Het bedrag van de premie per adres en per gebouw bedraagt

3 000,00 EUR.

Terug naar boven

Contact