Gemeente Overijse

Navigatie

Samenstelling college van burgemeester en schepenen/vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

Het vast bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW.

 

Zowel het college van burgemeester en schepenen als het vast bureau is samengesteld uit de burgemeester en zes schepenen. Zij vergaderen in principe elke dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen bij en maakt de verslagen op.

 

 


schepencollege4.jpg

Burgemeester

 

Inge Lenseclaes (OV2002 - N-VA ) 

Nijvelsebaan 71

3090 Overijse

0497 48 72 18

inge.lenseclaes@overijse.be

Zitdag: op afspraak

Bevoegdheden: politie, brandweer, burgerzaken, participatie en communicatie, integratie, sport en Vlaams beleid


 schepencollege9.jpg

Eerste schepen

 

Leo Van den Wijngaert (OV2002 - N-VA)

Leuvensestraat 23

3090 Overijse

02 305 33 24

0494 56 01 39
leo.vandenwijngaert@overijse.be

Zitdag: op afspraak

Bevoegdheden: cultuur, erfgoed en monumenten, toerisme, senioren, jeugd, evenementen en feestelijkheden, verbroederingen, tewerkstelling en markten


 


schepencollege15.jpg

Tweede schepen

 

Sven Willekens (OPENVLDGROENOVERIJSE)

Terspautlosweg 30

0495 30 83 79

sven.willekens@overijse.be
Zitdag:
op afspraak

Bevoegdheden: financiën, publieke ruimte en infrastructurele ontwikkeling, facilitair beheer, woonbeleid, groendienst en ondernemen

 

schepencollege5.jpg

Derde schepen

 

Jan De Broyer (OV2002 - N-VA)

Schavei 41

3090 Overijse

0498 65 46 64

jan.debroyer@overijse.be

Zitdag: op afspraak

Bevoegdheden: omgeving (vergunningen en planologie), natuurinrichting en begraafplaatsen


 schepencollege19.jpg

Vierde schepen

 

Peter Lombaert (OPENVLDGROENOVERIJSE)

Adriaanstraat 43

3090 Overijse

0478 36 93 67

p.lombaert@skynet.be

Zitdag: op afspraak

Bevoegdheden: duurzaamheid, duurzame recreatie, mobiliteit, klimaat en dierenwelzijn, land- en tuinbouw, recyclage

 

 

 


schepencollege16.jpg

Vijfde schepen

 

Dirk Devroey (OPENVLDGROENOVERIJSE)

Brusselsesteenweg 503

0475 85 38 12

dirk.devroey@overijse.be

Zitdag: op afspraak

Bevoegdheden: onderwijs, flankerend onderwijsbeleid, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding en sociale integratie, gezondheidsbeleid en –preventie

 

 

 

 

 

Zesde schepen

 

Myriam Vanderlinden (OPENVLDGROENOVERIJSE)

Drogenberg 59

0473 86 01 12

myriam.vanderlinden@overijse.be

Zitdag: op afspraak

Bevoegdheden: zorg en welzijn, ontwikkelingssamenwerking en sociaal beleid (voorzitter bijzonder comité sociale dienst)


schepencollege2.jpg

Algemeen directeur

 

Dieter Vanderhaeghe

Begijnhof 17

3090 Overijse

02 785 33 31

dieter.vanderhaeghe@overijse.be

 

Taken: De algemeen directeur coördineert de organisatie en de werking van de diensten, heeft de algemene leiding over het personeel van zowel gemeente als OCMW en adviseert het bestuur bij het nemen van beleidsbeslissingen.

 

 

 

 

Contact