Gemeente Overijse

Het archief raadplegen

Toegang

 

Het gemeentearchief is uitsluitend toegankelijk op afspraak. Wie archiefstukken wil raadplegen, maakt hiervoor een afspraak. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van het contactformulier.

 

Archiefreglement

 

Wie het gemeentearchief komt raadplegen, wordt geacht zich te houden aan het archiefreglement. Bij ieder bezoek vult de onderzoeker bij aanvang het bezoekersregister in.

 

Beperkingen

 

Niet alle archiefstukken kunnen geraadpleegd worden (bv. omdat ze nog niet openbaar zijn, o.w.v. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, risico op beschadiging, ...). De archivaris zal je hier indien nodig attent op maken.

 

Reproducties


Het is toegelaten om zelf foto's te nemen van de archiefstukken. Bij gebruik (bv. in een publicatie) dient steeds het gemeentearchief Overijse als bron vermeld te worden. Tegen betaling kan de bezoeker een digitale reproductie van een document verkrijgen indien de materiële toestand van het document dit toelaat.


Contact

 • Algemeen secretariaat en archief

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  08u00 tot 12u00
  14u00 tot 16u00

  Meer openingsuren