Gemeente Overijse

Navigatie

Heropening opvangcentrum in Terlanen

Update - vrijdag 20 maart 2020

 

Sinds deze week maakt Fedasil opnieuw gebruik van het voormalig woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen en zijn de eerste bewoners toegekomen.

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat niet-begeleide minderjarige asielszoekers er opgevangen zouden worden. Fedasil heeft ons laten weten dat er naast de minderjarigen ook volwassenen (gezinnen en alleenstaanden) zullen verblijven in het opvangcentrum.

 

Uiteraard gelden voor de bewoners van het opvangcentrum dezelfde strikte maatregelen als voor de Belgische bevolking in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat is ook de reden waarom Fedasil momenteel nog geen beroep doet op vrijwilligers of geen bezoeken organi­seert aan het centrum.

 

Fedasil zorgt ervoor dat de personen in het opvangcentrum zoveel mogelijk binnen blijven. Er wordt in het opvangcentrum gewerkt met externe catering, dus de bewoners moeten in principe niet naar de winkel voor boodschappen.

 

De afgelopen weken bracht Fedasil alles in gereedheid en werd een team van ongeveer 40 professionele medewerkers geselecteerd. Zij zullen 24 uur op 24 instaan voor de soci­ale en medische begeleiding van de asielzoekers en de goede en veilige gang van zaken in het opvangcentrum.

 

Fedasil doet er alles voor om deze tijdelijke opvang in de beste omstandigheden te laten verlopen en dankt u alvast voor uw begrip.

 

Heb je nog vragen of opmerkingen over de opvang, of ondervind je in de komende da­gen enige hinder, dan kan je de centrumverantwoordelijke (Alex Meyers) op elk tijdstip bereiken per e-mail (info.overijse@fedasil.be) of via 0479 15 45 75.

 

Meer info vind je ook op de website van Fedasil: https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/opening-van-het-opvangcentrum.

Je kan ook de Fedasil Facebookpagina van het opvangcentrum in Overijse volgen via: https://www.facebook.com/FedasilOverijse/

 


Update - maandag 6 februari 2020


Binnenkort zal Fedasil opnieuw gebruik maken van het voormalig woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen om er een opvangcentrum op te starten met 80 plaatsen voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Je vindt alle vragen en antwoorden van op de infomarkt op 20 februari 2020 in Den Turf hier.

 

Van zodra Fedasil voldoende personeel heeft gevonden, zullen ze opnieuw gebruik maken van het voormalig woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen om er een opvangcentrum op te starten met 80 plaatsen. Het gaat – net zoals in 2015 – over de opvang van minderjarigen tussen 15 en 18 jaar zonder begeleiding die internationale bescherming hebben aangevraagd in ons land. Dat wil zeggen dat ze zonder ouders in ons land zijn aangekomen. Samen met de gemeente, de politie en het Agentschap Integratie en Inburgering organiseerde Fedasil een infomarkt op 20 februari om op alle vragen te antwoorden. Een overzicht van de veel gestelde vragen vind je in een overzicht rechts op deze pagina.

 

Er zijn nu al aanpassingswerken aan het centrum aan de gang, maar de opening van het opvangcentrum is pas voorzien voor eind maart 2020. De datum is afhankelijk van de zoektocht door Fedasil naar personeel om in het centrum te werken. Een team van een 40-tal professionele medewerkers zal 24 uur op 24 instaan voor de sociale en medische begeleiding van de jongeren en de goede en veilige gang van zaken in het opvangcentrum. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de diensten van de gemeente.

 

In 2015 verbleven al eens 47 niet-begeleide minderjarigen tijdelijk in het opvangcentrum in Terlanen. Ook nu is het opnieuw de bedoeling dat de jongeren er enkel verblijven tot hun asielaanvraag afgerond is. Daarna worden ze verspreid in België naar verschillende lokale opvanginitiatieven. Niet-begeleide jongeren vormen een kwetsbare doelgroep en krijgen daarom speciale begeleiding. Elke jongere krijgt ook door de dienst Voogdij (FOD Justitie) een voogd toegewezen die de wettelijke vertegenwoordiger is van de jongere tijdens de asielprocedure.

 

In een opvangcentrum ontvangen asielzoekers materiële hulp en begeleiding. De begeleiders doen hun best om hun een zo 'normaal' mogelijk leven te bieden, met een duidelijke structuur. In het opvangcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd om de jongeren een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Het gaat hier om een open opvangcentrum. Dat wil zeggen dat de jongeren vrij zijn om het centrum te verlaten, maar dat ze wel verondersteld worden om 's avonds opnieuw binnen te zijn, en zich gedragen volgens de regels van het centrum.

Net zoals de vorige keer zal er daarom ook getracht worden om OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen) op te starten in scholen in de omgeving. De vorige keer waren er twee klassen in het Sint-Martinuscollege in Overijse en één klas in het GITO. Ook deze keer zal dit pas van start kunnen gaan als er voldoende leerkrachten gevonden worden en er voldoende plaats is.

 

De vorige keer zijn er enorm veel solidariteitsacties door vrijwilligers opgezet geweest in de streek. Voorlopig kan er echter nog niet veel gedaan worden, tot de effectieve opening van het centrum.

Mensen die zich echter opnieuw willen opgeven als vrijwilliger, kunnen dat bij:

 

Voor meer vragen komen mensen best langs op de infomarkt op 20 februari 2020, bellen of mailen kan ook via bovenstaande gegevens.

 

Praktische informatie?

Infomarkt opstart opvangcentrum Terlanen

Donderdag 20 februari – WOC Den Turf, Arth. Michielsplein 3, 3090 Overijse (Terlanen) – van 16 uur tot 20 uur

 

Programma

Zowel Fedasil, gemeente, politie en Agentschap Integratie en Inburgering staan klaar om op uw vragen te antwoorden.

Contact