Gemeente Overijse

Orgaandonatie (wilsverklaring)

Wat?

Organen, weefsels en cellen mogen na overlijden worden weggenomen bij elk bekwaam persoon ingeschreven in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit. In de praktijk zal het Rijksregister worden geraadpleegd voordat er organen worden weggenomen om de wil van de betrokkene te kennen.

Indien er geen wilsverklaring in het Rijksregister is opgenomen, wendt men zich tot de familie van de donor.

Je kan zelf de nodige stappen zetten om expliciet toestemming te geven tot orgaandonatie. Deze keuze kan op elk ogenblik worden herroepen.

Je kan je ook uitdrukkelijk verzetten tegen het wegnemen van organen en weefsels.

Terug naar boven

Voorwaarden

 • De verklaring wordt afgelegd in de gemeente waar de burger is ingeschreven in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven.
 • Voor personen minder dan achttien jaar oud (vanaf dertien jaar), maar in staat de wil uit te drukken, kan een verklaring van VERZET worden uitgedrukt door de minderjarige zelf of zolang hij in leven is door één van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd.
 • Voor personen minder dan achttien jaar oud, en niet in staat zijn wil uit te drukken, kan zolang hij leeft, het VERZET worden uitgedrukt door één van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd.
 • Voor personen ouder dan achttien jaar, die wegens geestestoestand niet in staat zijn hun wil te doen kennen, kan zolang zij leven, VERZET worden uitgedrukt door de wettelijke vertegenwoordiger, door de voorlopig bewindvoerder of bij gebreke daarvan door een naaste verwant.

Terug naar boven

Procedure

Je legt een verklaring af aan het loket van de dienst Bevolking waarin de volgende keuze wordt vastgelegd :

 • Verklaring van uitdrukkelijke toestemming
 • Herroeping van uitdrukkelijke toestemming
 • Herroeping van uitdrukkelijke toestemming en gelijktijdige verklaring van verzet
 • Verklaring van verzet
 • Herroeping van verzet
 • Herroeping van verzet of gelijktijdige verklaring van uitdrukkelijke toestemming

De ondertekende verklaring wordt geregistreerd in het Rijksregister én achtereenvolgens opgestuurd naar de FOD Volksgezondheid.

Je ontvangt één exemplaar.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

Voor personen die niet opgenomen zijn in het bevolkingsregister of minder dan zes maanden ingeschreven staan in het vreemdelingen register, is vereist dat zij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de wegneming.

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (artikel 10) (B.S. 17 februari 1987)

K.B. van 24 november 1997 betreffende het wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong (B.S. 23 december 1997)

Terug naar boven

Contact