Gemeente Overijse

Navigatie

Aangifte adreswijziging vertrek naar buitenland

Wat?

Voordat je (en jouw gezinsleden) verhuist naar het buitenland breng je de dienst Burgerzaken hiervan op de hoogte.

Breng je identiteitskaart (en deze van jouw gezinsleden) en het nieuwe adres in het buitenland mee.

De dienst Burgerzaken maakt melding van vertrek naar het buitenland en je ontvangt een model 8 (bewijs van afschrijving). Met dit model 8 kan je je aanmelden bij de Belgische diplomatieke post in het buitenland.

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Overijse
 • Nieuw adres in het buitenland hebben

Terug naar boven

Procedure

 • melding door de referentiepersoon van het gezin (vroeger het gezinshoofd) of door één van de gezinsleden van verhuis
 • melding geregistreerd in het Nationaal Rijksregister
 • de aanvraag wordt ondertekend door de burger
 • voor Belgen wordt de identiteitskaart aangepast voor alle gezinsleden die verhuizen naar het buitenland
 • voor niet-Belgen dient de elektronische identiteitskaart worden ingeleverd en een bijlage 37 afgeleverd.
 • het bewijs van afschrijving (model 8) wordt overhandigd aan de burger

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaarten/kids-ID van alle gezinsleden die verhuizen
 • PIN-/PUK-codes (enkel voor Belgen) van alle gezinsleden die verhuizen
 • Adres in het buitenland

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters , de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfskaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Krachtens het K.B. van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zijn de burgers ertoe gehouden elke wijziging in hun verblijfssituatie aan te geven. Bij de overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een ander land, moet de aangifte gebeuren in de Belgische gemeente waar de persoon ingeschreven is ten laatste de vooravond van het vertrek.

Artikel 34 van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De wet van 15 december 1980 betreffende de toelating tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren