Gemeente Overijse

Navigatie

Premies wonen en bouwen (Vlaanderen)

Wat?

Wonen-Vlaanderen ondersteunt de minister bij de voorbereiding van het beleid rond wonen en zorgt voor de uitvoering van het woonbeleid en woonkwaliteitsbeleid.

Wonen-Vlaanderen verstrekt financiële tegemoetkomingen of premies aan particulieren, in het bijzonder huursubsidie en renovatie- en verbeteringspremies, rechtstreeks of via intermediaire actoren.

Het agentschap staat in voor de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden.

Daarnaast volgt het agentschap de erkende huurdiensten op en begeleidt en ondersteunt de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal woonbeleid.

 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Het VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.

Terug naar boven

Voorwaarden

Terug naar boven

Contact