Gemeente Overijse

Navigatie

Openbaarheid van bestuur

Wat?

Je kan als burger door een eenvoudige vraag per brief of e-mail zonder motivatieplicht mits verwijzing naar het bestuursdecreet van 7 december 2018, een kopie opvragen of inzage of uitleg vragen van een bestuursdocument. Hiervoor kan je ook het formulier in bijlage gebruiken. Binnen de 20 kalenderdagen na registratie van de aanvraag door het bestuur moet het gemeentebestuur de vraag beantwoorden. Indien het gemeentebestuur niet binnen de voorziene periode antwoordt, kan de aanvrager klacht neerleggen bij de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur.

Terug naar boven

Contact