Gemeente Overijse

Navigatie

Afschrift huwelijksakte

Wat?

Een afschrift, ook wel 'eensluidend afschrift' of 'volledig afschrift' genoemd, is een volledige weergave van de tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de Burgerlijke Stand.
Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die aan de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen,...

 

Er bestaat ook een uittreksel van de huwelijksakte afkomstig uit registers van de Burgerlijke Stand. Deze vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het gaat hier om een verkorte versie van de originele akte met vermelding van de afstamming. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen. De procedure en voorwaarden zijn gelijklopend met deze van het afschrift.

De uittreksels zonder vermelding van afstamming zijn door iedereen op te vragen zonder specifieke toelating.

 

Je kan ook een internationaal uittreksel bekomen voor gebruik in het buitenland (lijst van landen - zie Overeenkomst van Wenen van 8 september 1976).

Terug naar boven

Voorwaarden

Het afschrift van huwelijksakte kan enkel aangevraagd worden in de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Terug naar boven

Procedure

Je kan een huwelijksakte aanvragen aan het loket, via e-mail, e-loket, brief of fax.

Je kan een aanvraag doen voor:

 • zichzelf
 • als gemachtigde
 • als bloedverwant in de opgaande en neerdalende lijn (als ouder of kind en niet als broer of zus)
 • als erfgenaam
 • als geregistreerd partner of echtgenoot
 • als wettelijk vertegenwoordiger
 • als notaris
 • als advocaat

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Identiteitskaart.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

1,50 EUR (indien bestemd voor een gerechtelijke procedure).

Terug naar boven

Uitzonderingen

Indien het desbetreffende document overhandigd dient te worden in het buitenland, wordt het niet door een gemachtigde ambtenaar maar wel door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand zelf ondertekend. De aflevering is dan niet onmiddellijk maar kan enkele dagen in beslag nemen.

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 45 en 76 van het Burgerlijk Wetboek

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren