Gemeente Overijse

Navigatie

Verkrijgen van attesten

Wat?

Informatie uit het bevolkings- of vreemdelingenregister (met betrekking tot je eigen dossier) kan je steeds en zonder motivatie aanvragen. 

Iedereen is eigenaar van zijn/haar gegevens. Ook een wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde kan zonder motivatie uittreksels/getuigschriften aanvragen.

Aflevering van uittreksels /getuigschriften uit het bevolkings- of vreemdelingenregister die daarentegen worden aangevraagd door derden zijn enkel toegestaan indien gestaafd door of krachtens een wet/ordonnantie/decreet of voor het op de rol plaatsen van een rechtzaak.

Enkel een bewijs van woonst mag in geval van een juridische procedure afgeleverd worden. (rechtspleging inzake de huur van goederen, schuldvordering, echtscheidingsprocedure, procedure in verband met minderjarigen (bijvoorbeeld bezoekrecht, hoederecht,…), ander rechtsprocedure).

 

Terug naar boven

Procedure

Je kan attest voor jezelf kan onmiddellijk verkrijgen via Mijn DOSSIER door middel van uw eID en uw PIN-code (via een kaartlezer) op de site https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • een geldige identiteitskaart
 • eventueel aanvraagformulier van het vredegerecht
 • eventueel aanvraagformulier van de advocaat (met eventuele vermelding van pro deo)

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

1,50 EUR per afschrift/uittreksel

Indien de documenten moeten verzonden worden komt hier 0,70 EUR verzendigskosten bij (te storten op rekeningnummer BE72-0910001733-16 met vermelding "burgerzaken")

Gratis voor Pro deo en overheidsinstellingen

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Rechtspleging inzake de huur van goederen (artikel 1344 bis Ger. Wetboek)
Schuldvordering (artikel 1139 B.W.)
Echtscheidingsprocedure (artikel 1254 – 1318 Ger. Wetboek)
Procedure in verband met minderjarigen (bijvoorbeeld bezoekrecht, hoederecht,…) – (artikel 1332 – 1237 Ger. Wetboek en artikel 371 – 375 bis B.W.)

Terug naar boven

Contact

 • Snelloket Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren