Gemeente Overijse

Navigatie

Teraardebestelling

Wat?

Je kan reeds vooraf bepalen of je na je overlijden traditioneel wilt begraven of gecremeerd worden. Die keuze kan je bij de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats laten vastleggen in een document. Je keuze wordt dan meteen vermeld in de bevolkingsregisters.
Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Je kan een gemaakte keuze steeds wijzigen.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

Meerderjarig zijn (de ouders of voogd van een minderjarige - jonger dan zestien jaar - zijn gemachtigd om de wilsbeschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen. De minderjarige kan deze beslissing wijzigen zodra hij zestien jaar oud is).

Terug naar boven

Procedure

Je doet de aangifte van laatste wilsbeschikking bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand door het invullen van het document "Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling".

Welke mogelijkheden heb je?

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, gemeente/stad
 • laatste rustplaats – gemeente/stad

 

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:


 • geen ritueel
 • uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal filosofische overtuiging

 

Meer en meer mensen laten hun wilsbeschikking vastleggen in een uitvaartcontract.

 

Wat is een uitvaartcontract?

Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt. Het contract wordt gesloten tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of gelijk welke daartoe gemachtigde instantie anderzijds. 

Opgelet: een eenzijdig handgeschreven of getypt document waarin een persoon eenzijdig verklaart hoe zijn begrafenis moet georganiseerd worden, kan niet in het bevolkingsregister worden geregistreerd.

 

 

Als je verhuist wordt de informatie van jouw wilsbeschikking doorgegeven aan de dienst Bevolking van jouw nieuwe woonplaats.

Bij een overlijden in een andere gemeente dan deze waar de overledenen zijn hoofdverblijfplaats heeft, verstrekt deze laatste gemeente onmiddellijk aan de gemeente van overlijden de informatie betreffende de laatste wilsbeschikking van de overledenen.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • indien van toepassing: uitvaartcontract

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 28 december 1989 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

K.B. van 16 juli 1992 gewijzigd door het K.B. van 2 juli 1993 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

Decreet van 14 februari 2011 (B.S. 28 maart 2011) op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

Op 15 maart 2013 verscheen in het Staatsblad het decreet van 22 februari 2013 houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract in de wilsbeschikking betreft.

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren