Gemeente Overijse

Navigatie

WZC Mariëndal

Richtlijnen voor woonzorgcentra


Op de website van het Agenschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid vind je een overzicht van de maatregelen die ook wij in wzc Mariëndal toepassen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg

 


Veel gestelde vragen


Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid vind je een overzicht van vragen en antwoorden m.b.t. de maatregelen en de zorg in woonzorgcentra: https://www.zorg-en-gezondheid.be/faq-covid-19

 


Facebook


Je kan ook via Facebook op de hoogte blijven over wzc Mariëndal. Volg hen op deze Facebookpagina: https://www.facebook.com/wzcmariendal/

 

Update 30/10/2020

We kregen vandaag de resultaten van de hertesting van de bewoners en personeelsleden die bij de eerste coronatest negatief testten. In het totaal zijn er nu 21 van onze 79 bewoners besmet met het coronavirus. Ook 7 personeelsleden testten positief. Alle familieleden van onze bewoners met een positieve COVID-19 test werden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Nu we weten waar we voor staan, zullen we ons op de volgende manier organiseren:

 • Alle positief geteste bewoners worden ondergebracht op de afdeling Nellebeek en krijgen cohortzorg;
 • Alle negatief geteste bewoners gaan voor de komende 14 dagen in kamerisolatie;
 • Alle gemeenschappelijke ruimtes zullen volledig worden gereinigd en ontsmet. We beschikken ook over voldoende beschermingsmateriaal en volgen de strikte richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

We zijn ons ervan bewust dat deze reorganisatie een zware mentale impact heeft op onze bewoners. Daarom zullen onze verpleegkundigen en zorgkundigen bij de verzorging extra aandacht besteden aan het mentale welzijn van elke bewoner, en ook onze psycholoog Michiel Langbeen zal bij ieder van hen langsgaan.

Vanaf volgende week krijgen we ook extra logistieke ondersteuning van medewerkers van de gemeente. Op deze manier zullen onze verpleegkundigen en zorgkundigen zich volledig kunnen concentreren op hun kerntaken.

 

Met deze nieuwe maatregelen hopen we de komende twee weken de verspreiding van het virus in ons woonzorgcentrum tegen te gaan. Onze eerste bekommernis blijft om onze zorg kwaliteitsvol en warm te houden en ons personeel in veilige omstandigheden te laten werken. Daarom is ook bezoek in de komende 2 weken dus nog niet mogelijk. De volgende afspraken blijven gelden:

 • Brengen van spullen kan op dinsdag en donderdag tussen 14 u en 17 u in het sas aan de hoofdingang (kant vijver). Deze spullen worden na een quarantaineperiode van 48 u op de kamer bezorgd.
 • Ophalen van vuile was kan op dinsdag voor afdelingen IJse en Nellebeek en op donderdag voor afdelingen Lane en Dijle. Steeds tussen 14u en 17u langs de sas aan de achterkant van de hoofdingang (kant parking).

Als je hierover vragen hebt, neem dan zeker contact op met het onthaal op 02 686 05 60.

Update 9/10/2020

Bezoek op de kamer is nog altijd mogelijk, maar vanaf maandag 12 oktober reduceren we de 'bubbel' tot 3 personen. De rest van de richtlijnen blijven dezelfde:

 

 

 • Per bewoner worden er drie personen toegelaten op de kamer. Deze personen vormen de 'kamerbubbel'. Deze personen blijven voor onbepaalde tijd dezelfde personen. Bezoekers mogen niet per dag of per week afwisselen.
 • Bij het eerste kamerbezoek zal gevraagd worden om ons de namen door te geven van de personen die tot de bubbel van 3 zullen behoren.
 • Er is steeds maar één bezoeker per keer toegelaten op de kamer van de bewoner.
 • Bezoek van huisdieren is nog niet mogelijk.
 • Bezoek op de kamer is op weekdagen mogelijk van 10 u tot 11.30 u en van 13 u tot 16 u, ook weer op woensdagnamiddag. Op zaterdag en zondag is bezoek mogelijk in de namiddag, van 13 u tot 16 u.
 • Er staat geen beperking op het aantal bezoeken per week of de duur van de bezoeken, zolang ze maar binnen de bezoekuren verlopen.
 • Elke vrijdagnamiddag mailen we een link naar de familie. Via deze link kan je van vrijdagavond tot zondagavond jouw bezoekplanning doorgeven voor de komende week.


 

We hoeven niet meer uit te leggen dat de Coronacijfers niet in de goede richting evolueren. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt opnieuw fors. Dat zorgt ervoor dat we ook weer meer op onze hoede zijn om het virus buiten de muren van ons woonzorgcentrum te houden en onze bewoners en medewerkers te beschermen. Daarom volgen we vanaf maandag de nationale richtlijnen en verminderen we de toegelaten 'kamerbubbel' van 5 naar 3.

 

De rest van de afspraken (wandelingen, cafetaria) blijven voorlopig ongewijzigd. We moeten echter de komende richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid afwachten om te weten hoe we daar verder mee om moeten gaan. Uiteraard zullen we onmiddellijk communiceren als er iets verandert.

 

Wij kunnen enkel het belang van de veiligheidsregels blijven onderstrepen die iedereen van ons eerder al heeft ontvangen. We herhalen hieronder nogmaals de belangrijkste zaken.

 

 • Draag een chirurgisch mondmasker.
 • Wil je samen gaan wandelen? Doe dat dan rond de vijver. Een bezoek aan de horeca is verboden.
 • Ook al vorm je met drie personen een 'kamerbubbel', er is maar één bezoeker per keer toegelaten op de kamer. Dit geldt ook voor kleine kinderen. Ook zij moeten zich aan de veiligheidsregels houden.
 • Ben je tussen de 20 en 50 jaar oud? Dit is de leeftijdscategorie waar besmettingen op dit moment het vaakst voorkomen. Stel liever je bezoek aan het woonzorgcentrum uit.
 • Tijdens je bezoek heb je enkel contact met je familielid. (Fysiek) contact met andere bewoners is niet toegelaten en de leefruimtes zijn verboden terrein tijdens je bezoek. Geef andere bewoners dus geen hand of een zoen.

 

Onze medewerkers van het WZC Mariëndal stellen alles in het werk om de bezoeken veilig en vlot te kunnen laten gebeuren volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij zetten zich blijvend in voor onze bewoners en organiseren het woonzorgcentrum telkens opnieuw volgens de richtlijnen. We moeten blijven benadrukken dat zij van iedereen verwachten dat de regels nageleefd worden, in het belang van ons allemaal. Alvast bedankt om dat te respecteren en hun aanwijzingen ter harte te nemen.Update 28/09/2020


Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente neemt sterk toe, vooral in de leeftijdsgroep 20 – 50 jaar. De winst die we de afgelopen maanden samen geboekt hebben, dreigen we te verspelen. Omdat we er alles aan willen doen om coronabesmettingen in ons woonzorgcentrum te vermijden, passen we onze bezoekregeling aan.

 

We vragen om het bezoek te beperken tot de partner en de kinderen van de bewoner. En behoor je tot de leeftijdsgroep waarin momenteel de cijfers stijgen (20 – 50 jaar), dan kan je voorlopig geen bezoek meer brengen op de kamer. De andere bezoekmogelijkheden (in de cafetaria, een wandeling of de babbelbox) blijven wel mogelijk.

 

Blijf je altijd houden aan de algemeen geldende veiligheidsregels. Blijf waakzaam: ontsmet je handen, draag een chirurgisch mondmasker en hou afstand.

 

Kom je naar het wzc Mariëndal, ga dan enkel langs bij de bewoner die je bezoekt. Het is niet de bedoeling dat je de andere bewoners begroet. Voel je je niet goed? Stel je bezoek dan uit.

 

Huidige bezoekreservaties blijven behouden. Deze aanpassing op de bezoekregeling gaat in vanaf 29 september. De andere afspraken blijven gelden en vind je hieronder.

 

We doen er alles aan om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze bewoners, medewerkers en bezoekers te verzekeren. Graag rekenen we ook op jullie medewerking om samen extra voorzichtig te blijven.

 

 

Bezoek op de kamer

Vanaf vrijdag 11 september is bezoek op de kamer van de bewoner mogelijk. Het bezoek op de kamer zal verlopen volgens onderstaande afspraken:

 

 • Per bewoner worden er vijf personen toegelaten op de kamer. Deze vijf personen vormen de 'kamerbubbel'. Deze personen blijven voor onbepaalde tijd dezelfde personen. Bezoekers mogen niet per dag of per week afwisselen.
 • Bij het eerste kamerbezoek zal gevraagd worden om ons de namen door te geven van de personen die tot de bubbel van 5 zullen behoren.
 • Er is steeds maar één bezoeker per keer toegelaten op de kamer van de bewoner.
 • Bezoek van huisdieren is nog niet mogelijk.
 • Bezoek op de kamer is op weekdagen mogelijk van 10 u tot 11.30 u en van 13 u tot 16 u, ook weer op woensdagnamiddag. Op zaterdag en zondag is bezoek mogelijk in de namiddag, van 13 u tot 16 u.
 • Er staat geen beperking op het aantal bezoeken per week of de duur van de bezoeken, zolang ze maar binnen de bezoekuren verlopen.
 • Elke vrijdagnamiddag mailen we een link naar de familie. Via deze link kan je van vrijdagavond tot zondagavond jouw bezoekplanning doorgeven voor de komende week.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn4nGdPLqn-4lY2-l9iNfVkxL-tNk6R7jGyNfIkI1fIPX2HA/viewform?usp=sf

 

 

 • Tijdens het weekend mogen bezoekers zich aanmelden via de parlofoon in het sas aan de hoofdingangen. Eén van onze medewerkers zal de deur openen. Gelieve na het binnenkomen meteen de handen te ontsmetten, te registreren en een document op eer te ondertekenen. Deze zaken zullen allemaal voorzien zijn. Gelieve enkel de lift te nemen naar de 1e, 2e of derde verdieping. De bezoekerstrap wordt niet gebruikt.
 • Op de afdeling van de bewoner verplaatst een bezoeker zich steeds in één rechte lijn van de ingang naar de kamer van de bewoner. Bezoekers hebben geen contact met andere bewoners of bezoekers. Bezoekers kunnen tijdens het bezoek het sanitair in de kamer van de bewoner gebruiken. Bij vragen voor het zorgpersoneel mag gebruik worden gemaakt van de bel.
 • Indien de bewoner zich bij aankomst niet op de kamer bevindt, mag de bezoeker de bel (rode knop) indrukken. Een medewerker komt je zo snel mogelijk helpen en zal de bewoner naar de kamer brengen.
 • Indien de bewoner de kamer na het bezoek wenst te verlaten maar dit niet zelfstandig kan, mag de bezoeker op de bel drukken. Een medewerker komt je zo snel mogelijk helpen en zal de bewoner terugbrengen naar de leefruimte.
 • Vanaf het binnenkomen tot het verlaten van het woonzorgcentrum draagt elke bezoeker een chirurgisch mondmasker. Ook tijdens het verblijf in de kamer van de bewoner.
 • Tijdens het bezoek vragen wij om de kamerdeur te sluiten en een raam open te zetten zodat er voldoende ventilatie is. De verwarming kan indien nodig hoger gezet worden.
 • Gelieve de handen nogmaals te ontsmetten alvorens je de afdeling verlaat. De nodige alcoholgel zal voorzien worden aan de afdelingsdeur.


Wandelingen en babbelbox

 • De babbelbox zal vanaf vrijdag 11 september enkel nog open zijn in de voormiddag, tussen 10 u en 12 u, enkel op weekdagen. Wij gaan ervan uit dat we deze plaatsen kunnen voorbehouden voor mensen die niet toetreden tot de kamerbubbel van de bewoner. Een afspraak maken hiervoor kan nog steeds bij de animatiedienst via het nummer 02 686 06 95 tussen 8 u en 12 u.
 • Een wandeling maken zonder afspraak is mogelijk als een bezoeker uit de kamerbubbel de bewoner ophaalt (tijdens de bezoekuren) en naar buiten (en nadien weer naar binnen brengt.
 • Bezoeker en bewoner vertrekken altijd samen op de kamer. Ook voorafgaand aan een wandeling mogen bezoekers de andere leefruimte niet betreden om de bewoner op te halen.
 • Voor een wandeling vragen we om rond de vijver te blijven. Het is niet toegestaan om naar de markt of de horeca te gaan.
 • Een wandeling maken op afspraak is mogelijk als er niemand uit de kamerbubbel mee gaat wandelen. Dit kan op weekdagen tussen 10 u en 12 u en op woensdagnamiddag tussen 13 u en 16 u. Onze medewerkers zullen de bewoner op het moment van afspraak naar de hoofdingang brengen. Een afspraak maken hiervoor kan nog steeds bij de animatiedienst via het nummer 02 686 06 95.
 • Wandelen mag met een maximum van 5 bezoekers Deze bubbel van 5 bezoekers dient wel ongewijzigd te blijven.
 • Tijdens een wandeling blijven alle regels gelden die al van kracht waren :
  • Enkel een bezoeker die een rolstoel duwt, moet zich niet aan de minimumafstand van 1,5 meter te houden. Alle andere bezoekers doen dit wel.
  • Alle bezoekers dragen een mondmasker. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen niet mee qua aantal en zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen, maar dienen zich wel aan alle andere regels te houden.
  • Er staat geen beperking op de duur van de wandeling of het aantal wandelingen per week, zolang ze maar binnen de bezoekuren verlopen.
  • Voor een wandeling vragen we om rond de vijver te blijven. Het is niet toegestaan om naar de markt of de horeca te gaan.

 

 Brengen van kledij en andere goederen

 • Personen uit de kamerbubbel mogen tijdens het bezoek goederen voor de bewoner mee naar de kamer nemen en nemen de vuile was mee. Een quarantaineperiode is niet meer nodig.
 • De vuile was wordt niet meer wekelijks naar het sas gebracht. De bedoeling is dat het kamerbezoek de was wekelijks mee neemt.
 • Personen die niet tot de kamerbubbel behoren maar toch iets voor de bewoner willen brengen kunnen dit nog steeds tijdens de vaste momenten, dinsdag en donderdag tussen 14 u en 17 u. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de bewoner ten laatste de dag nadien over de gebrachte spullen kan beschikken.

 

Cafetaria

Cafetariabezoeken blijven mogelijk, op afspraak, voor mensen die niet tot de kamerbubbel van de bewoner behoren. De afspraken rond het cafetariabezoek blijven voorlopig ongewijzigd :

 

 • Vaste bezoekdag per afdelingen (maandag IJSE, dinsdag LANE, donderdag DIJLE, vrijdag NELLEBEEK).
 • 1 bezoeker per bewoner. Deze bezoekers mogen wel wekelijks wijzigen.
 • Bezoekers worden om 14 u verwacht aan de dienstingang achteraan het gebouw. Een medewerker of vrijwilliger zal je binnenlaten en vragen om te registeren en de handen te ontsmetten.
 • Een afspraak maken hiervoor kan nog steeds bij de animatiedienst via het nummer 02 686 06 95 tussen 10 u en 12 u.

 

Voor de gezondheid van de bewoners en van onze medewerkers vragen wij met aandrang om niet op bezoek te komen indien je zelf ziektesymptomen vertoont. Wij verwelkomen je later graag terug in het woonzorgcentrum. Aan personen met duidelijke ziektesymptomen die zich toch binnen in het woonzorgcentrum wensen te begeven, kan de toegang dan ook geweigerd worden.


Zoals steeds zijn de genomen beslissingen onderhevig aan de evolutie van het Covid-19-virus en aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het niet naleven van de regels of een nieuwe uitbraak van het virus kunnen leiden tot vernieuwde maatregelen.


UPDATE WZC Mariëndal - Donderdag 4 juni - 21.00 u


Door de coronamaatregelen mochten er sinds 12 maart geen nieuwe bewoners meer worden opgenomen in het woonzorgcentrum. Vanaf maandag 8 juni komt er, volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, een einde aan deze opnamestop.

 

Elke nieuwe opname van een bewoner in WZC Mariëndal gebeurt na advies van de huisarts, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum. Bij de opname van een vermoedelijke of bevestigde besmetting zal de nieuwe bewoner eerst 14 dagen op de kamer blijven.

 

Momenteel zijn er 79 kamers ingevuld. Dit aantal kan vanaf 8 juni opnieuw verhoogd worden naar 85. Het woonzorgcentrum kiest er nog steeds voor om tijdelijk het maximaal van 94 plaatsen niet in te vullen. Dit aantal wordt behouden tot er opnieuw voldoende personeel is om kwalitatieve zorgen te kunnen bieden aan meer dan 85 bewoners.

 


UPDATE WZC Mariëndal - Maandag 18 mei - 17.30 u

 

 

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week dat vanaf vandaag woonzorgcentra opnieuw bezoek mogen ontvangen. Weliswaar onder strikte voorwaarden. Ook wij vinden het belangrijk dat jullie elkaar na al die weken opnieuw van dichtbij kunnen zien en spreken.

 

Om dit bezoek veilig te laten verlopen, installeren we de komende week een babbelbox aan de ingang van wzc Mariëndal. Deze babbelbox is een kleine afgescheiden ruimte, met een glazen wand tussen de bezoeker en de bewoner. Op die manier is er geen fysiek contact mogelijk, maar zorgen we wel voor een veilige ontmoetingsplaats waar je rustig met elkaar kan praten. Na elke bezoek zullen we de tafels, de stoelen en de glazen wand ontsmetten.


In deze babbelbox zal elke bewoner één keer per week één familielid kunnen zien, op afspraak. En dit gedurende 20 minuten. De bezoeker moet voorlopig ook altijd dezelfde persoon zijn. De komende dagen bouwen we de babbelbox en organiseren we het bezoeksysteem, zodat jullie vanaf woensdag 27 mei opnieuw een bezoek kunnen brengen.

 

Meer informatie over het maken van een afspraak volgt later. We vragen dus om nog heel even geduld te hebben, zodat jullie elkaar vanaf volgende week in alle veiligheid weer kunnen zien. Ondertussen blijven de andere contactmogelijkheden (tel, videochat,…) natuurlijk gewoon mogelijk.

 

Ook zullen de kapper en de pedicure binnenkort weer langskomen bij onze bewoners, ook onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De kapper start opnieuw op 25 mei en de pedicure op 1 juni. Beiden zullen op afspraak werken en zullen telkens één bewoner per keer ontvangen. Ze zullen net zoals onze medewerkers steeds een chirurgisch mondmasker dragen. Indien het mogelijk is, zal ook de bewoner die bij hen langsgaat een mondmasker dragen. De kapper en de pedicure zullen telkens de ruimte grondig verluchten en hun materiaal ontsmetten.

 


UPDATE WZC Mariëndal - Zaterdag 2 mei - 13.15 u

 

Wij hebben goed nieuws! Begin deze week lieten we weten dat al onze bewoners en het personeel getest zouden worden op besmetting met COVID-19. Wij kunnen u met trots zeggen dat alle testen negatief zijn.

 

Dat stemt ons niet alleen hoopvol, maar het overtuigt ons nog meer van de goede koers die we aan het varen zijn. Daarom blijven we momenteel de maatregelen strikt opvolgen om ons woonzorgcentrum vrij van COVID-19 te houden.

 

We zullen ook nauwgezet de nieuwe richtlijnen opvolgen en houden iedereen sowieso op de hoogte van de verschillende stappen die we zullen nemen in de nabije toekomst.

 

We willen niet alleen ons personeel bedanken, maar ook onze bewoners en familie voor het geduld. Het toont dat iedereen het beste voor heeft met al onze mensen en dat doet deugd, dankjewel daarvoor! 

UPDATE WZC Mariëndal - Maandag 27 april - 18.10 u


Op dinsdag 28 april worden én onze medewerkers én onze bewoners getest op Covid-19.

 

Vorige week meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid dat zij, volgens de teststrategie, enkel onze 86 medewerkers zouden testen. Ondertussen hebben we via ons netwerk bijkomende testkits verzameld, zodat ook alle bewoners van wzc Mariëndal kunnen worden getest op Covid-19. Deze extra tests zullen we ontvangen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en van UZ Leuven Gasthuisberg.

 

De Covid-19 testen zullen worden afgenomen in aanwezigheid van de CRA (coördinerend & raadgevend arts) en worden naar verschillende labo's gestuurd. We verwachten ten vroegste eind deze week alle resultaten. Deze zullen door de CRA of huisarts worden meegedeeld aan de bewoners, hun familie en onze medewerkers.

 

Doordat iedereen in het wzc Mariëndal zal worden getest zullen de testresultaten een totaalbeeld geven. Als er besmettingen worden vastgesteld zullen we overstappen op cohortzorg, om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit wil zeggen dat we de afdelingen anders zullen indelen, waardoor besmette en niet-besmette bewoners en medewerkers van elkaar worden gescheiden zodat iedereen de best mogelijke zorg en bescherming kan blijven krijgen.

 

 


UPDATE WZC Mariëndal - Woensdag 22 april - 16.30 u

 

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week dat bewoners van woonzorgcentra voortaan 1 bezoeker (en altijd dezelfde) mogen ontvangen als die de voorbije twee weken geen ziektesymptomen had. Ondertussen heeft de Vlaamse regering beslist om de bezoekregels in woonzorgcentra overal te houden zoals ze zijn. De maatregel van de Nationale Veiligheidsraad wordt dus niet doorgevoerd.

 

Uiteraard begrijpen we dat onze bewoners en hun familie snakken naar contact. Maar ook wij zijn van oordeel dat deze maatregel te vroeg zou komen. Opnieuw bezoek toelaten betekent dat we niet voldoende veiligheid en bescherming meer kunnen garanderen voor de bewoners en onze medewerkers, wat momenteel onze hoogste prioriteit is.

 

Dit is een moeilijke situatie voor zowel de bewoners als hun familie en kennissen. Maar absoluut noodzakelijk. We vragen dus nog wat geduld voor een versoepeling van de bezoekmaatregelen in wzc Mariëndal.

 

De Vlaamse regering zal nu overleg opstarten met de verschillende zorgsectoren om te bekijken wanneer en op welke manier de regels wel versoepeld zouden kunnen worden.

 

We hebben ook bericht gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er eerstdaags Covid-19 testen zullen worden afgenomen in wzc Mariëndal.

 

Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kunnen niet alle woonzorgcentra in Vlaanderen volledig worden getest. Daarom bepaalt de teststrategie van de Taskforce Zorg van het Agentschap het aantal testen dat een woonzorgcentrum krijgt en wie er getest wordt. Deze strategie stelt dat in woonzorgcentra waar tot nu toe geen of weinig besmettingen gemeld zijn, momenteel enkel het personeel wordt getest.

 

Dit wil zeggen dat in wzc Mariëndal alle 86 medewerkers getest zullen worden op Covid-19, maar dat er momenteel geen bewoners worden getest. Indien er medewerkers positief testen, zullen we de nodige maatregelen treffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te houden.

 

Eens we hierover meer informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte. Ondertussen blijven we onze bewoners met de gepaste zorg omringen.

 

 

 


UPDATE WZC Mariëndal - Woensdag 15 april - 22.00 u

 

De Nationale Veiligheidsraad besliste deze avond dat bewoners in woonzorgcentra, onder strikte voorwaarden, weer bezoek mogen ontvangen.

 

Ondanks het feit dat we volledig begrijpen dat geen bezoek ontvangen voor heel wat bewoners en familie heel zwaar weegt, maken we ons toch zorgen over de veiligheid van onze bewoners en personeel. Wij zullen dus eerst deze maatregel grondig bespreken met ons bestuur, vooraleer we hierover een standpunt kunnen innemen. We wachten hiervoor ook de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid af.

 

Op bezoek komen is dus momenteel nog niet mogelijk. Eens we meer duidelijkheid hebben, brengen we jullie hiervan zeker op de hoogte.

Onze grootste zorg is en blijft het welzijn van alle bewoners en onze medewerkers.

 

 


UPDATE WZC Mariëndal - Dinsdag 7 april - 18.30 u


De berichtgeving in de media van de laatste dagen over de woonzorgcentra zorgt voor ongerustheid, dat is niet meer dan normaal.

Daarom willen we hierbij een stand van zaken geven over de situatie in ons wzc Mariëndal.

 

Op dit moment zijn er in het woonzorgcentrum geen vastgestelde besmettingen. Wij blijven alle opgelegde maatregelen door het Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet opvolgen en hebben al heel wat voorbereidingen getroffen om snel te kunnen handelen indien er in de toekomst toch besmettingen worden vastgesteld.


Vanaf 08/04/2020 is de nieuwe richtlijn voor het personeel om altijd een (handgemaakt) mondmasker te dragen in rechtsreeks contact met de bewoner.Die hebben we voldoende in voorraad. Dit moet onze bewoners nog meer beschermen.


Wij hebben ook voldoende voorraad chirurgische maskers en beschermende schorten, maar die zijn voorbehouden om de zorg op te nemen van bewoners waarbij er een vermoeden van besmetting is en vastgestelde COVID-19 patiënten. Op dit moment is dit dus nog niet aan de orde.

 

Wat de communicatie over het testen in de woonzorgcentra betreft, die was in de media niet echt duidelijk.Het is zo dat wzc Mariëndal op dit moment niet tot de groep woonzorgcentra behoort die zullen volledig getest worden (bewoners en personeel). Dat gaat op dit moment maar over 7% van alle woonzorgcentra in België. Of en wanneer dat nog komt, dat moeten wij ook afwachten, die informatie hebben wij ook niet. Van zodra we hier meer over weten, laten we u dat uiteraard weten.

 

Weet dat wij nog altijd de zorg en het geluk van onze bewoners heel hoog in het vaandel dragen.Ondanks de grote werkdruk, de ongerustheid en de moeilijke omstandigheden, beschikken wij over een uitermate gemotiveerde personeelsploeg die het welzijn van onze bewoners op de eerste plaats zet. Wij kunnen enkel trots zijn op het werk dat zij dag in dag uit leveren.